Overschrijvingstermijn tot 15 Juni

Afgezien van allerjongste jeugd, is het niet voor ieder speler mogelijk gedurende een lopend voetbalseizoen van club te veranderen. De KNVB heeft aan deze “overschrijvingen” regels verbonden. Momenteel is de overschrijvingsperiode aangebroken waarin het voor spelers, uitkomend in zowel de A- als de B-categorie, mogelijk om een overschrijving aan te vragen. Deze periode loopt tot uiterlijk 15 Juni.

Je wilt overschrijven, wat nu?
Het werkt eenvoudig. Je meldt je in de overschrijvingsperiode aan bij de club waar je komend seizoen wilt gaan spelen en vult daar het aanmeldingsformulier in. Denk hierbij aan je KNVB-relatienummer, die is belangrijk. De nieuwe vereniging meldt je nu digitaal aan in Sportlink Club. De KNVB en de huidige vereniging worden nu automatisch op de hoogte gebracht van de overschrijving.

En verder?
Meldt je officieel af bij de vereniging die je gaat verlaten. Zorg dat je aan de financiële verplichtingen hebt voldaan, zoals de contributie en eventuele kosten voor tuchtzaken (gele/rode kaart), want bij een eventuele contributie-achterstand, kan de oude vereniging een financiële blokkade opleggen. De overschrijving wordt in dat geval niet doorgevoerd totdat aan de verplichting is voldaan. Denk ook aan het inleveren van spullen die je in bruikleen van de club hebt.

Niet onbelangrijk!
Overschrijvingen kunnen bij de nieuwe vereniging worden aangemeld tot en met 15 juni 2019 (uiterlijk 23.59 uur). Wacht echter niet tot het laatste moment met je aanvraag want deze moet ook verwerkt worden. (Daarnaast viert MZC’11 15 Juni een “klein” feestje vanwege het 100 jarig bestaan waardoor aanmelden op die dag niet handig is).

Aanmelden en Afmelden
MZC’11 juicht de aanmelding van nieuwe leden van harte toe. Dus wil je bij ons komen voetballen? Vul dan het aanmeldingsformulier in.
Spelers/speelsters die willen stoppen met voetbal kunnen dit aangeven middels een uitschrijfformulier. Zowel het aanmeldingsformulier als het uitschrijfformulier is te vinden op de website http://www.mzc11.nl/lidmaatschap/

Wijzigingen in (contact)gegevens
Doorgeven van wijzigingen in (contact)gegevens kunnen het hele jaar door via ledenadministratie@mzc11.nl

Heb je nog vragen over aanmeldingen, uit- of overschrijvingen? Neem dan contact op met ledenadministratie@mzc11.nl