LIDMAATSCHAP

Download hier het formulier


AANMELDEN
Als je lid wilt worden, ben je uiteraard van harte welkom! Download hier je inschrijvingsformulier en lever die in bij de secretaris:
Annita van den Ouden
St. Joostmeet 3
4301 JS Zierikzee
info@mzc11.nl

Contributie overzicht
(leeftijds)categorie bedrag per half  jaar
5 t/m 11 jaar € 45,–
12 t/m 15 jaar € 52,–
16 t/m 17 jaar € 59,–
18 jaar en ouder € 75,–
Niet-spelende leden € 30,–
  • Spelende leden die tevens jeugdleider/-trainer zijn betalen 50% van de contributie.
  • Contributie ereleden is nihil.
  • De KNVB-bijdrage voor jeugdleiders/-trainers die niet spelen, wordt betaald door de vereniging.
  • De contributie wordt bij de halfjaarlijkse vooruitbetaling geïncasseerd door automatische afschrijving van uw bankrekening. Behalve voor niet-spelende leden, deze betalen per jaar.

ADRESWIJZIGINGEN
Adreswijzigingen dienen te worden doorgegeven bij de secretaris.
Dit kan schriftelijk aan:
s.v. MZC’11
St. Joostmeet 3
4301 JS Zierikzee
of via email: secretaris@mzc11.nl


OPZEGGING
Bij het opzeggen van het lidmaatschap tijdens het seizoen (1 juli t/m 30 juni) blijft u tot het einde van het seizoen verplicht de contributie te betalen.
 Opzeggingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan de secretaris via het uitschrijfformulier.
Klik hier voor het uitschrijfformulier-sv-mzc11. Dit formulier kan worden opgestuurd naar het adres hierboven.
Opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren.