LIDMAATSCHAP

AANMELDEN
Als je lid wilt worden, ben je uiteraard van harte welkom!

Maar omdat (vooral) de jeugdteams al erg vol zitten, raden we iedereen echter wel aan om vooraf contact op te nemen met de betreffende jeugdcoördinator en na te gaan of er nog plaats is. De jeugdcoördinatoren kunnen ook mededelen wanneer er eens aan een proeftraining deelgenomen kan worden. (contactgegevens coördinatoren, klik hier)

Vervolgens lid worden? Download het Aanmeldingsformulier SV MZC11 en lever dit (volledig ingevuld, dus ook de vrijwilligerstaken) in bij de ledenadministratie:
Miranda Ravia 
Vondelingsplaat 12
4301 ZP Zierikzee
ledenadministratie@mzc11.nl

(leeftijds)categoriebedrag per half  jaar
5 t/m 11 jaar€ 58,-
12 t/m 15 jaar€ 65,-
16 t/m 17 jaar€ 73,-
18 jaar en ouder€ 90,-
Dames deelnemend aan 7×7 competitie€ 65,-
G-voetbal€ 45,-
Walking football en 40+ voetbal€ 50,- (per jaar)
Niet-spelende leden€ 60,– (per jaar)
Donateur€ 20,- (per jaar)
  • Spelende leden die tevens jeugdleider/-trainer zijn betalen 50% van de contributie.
  • Contributie ereleden is nihil.
  • De KNVB-bijdrage voor jeugdleiders/-trainers die niet spelen, wordt betaald door de vereniging.
  • De contributie wordt bij de halfjaarlijkse vooruitbetaling geïncasseerd door automatische afschrijving van uw bankrekening. Behalve voor niet-spelende leden, deze betalen per jaar.

ADRESWIJZIGINGEN
Adreswijzigingen dienen te worden doorgegeven bij de ledenadministratie.
Dit kan schriftelijk aan:
ledenadministratie s.v. MZC’11
Vondelingsplaat 12
4301 ZP Zierikzee
of via email: ledenadministratie@mzc11.nl

OPZEGGING
Bij het opzeggen van het lidmaatschap tijdens het seizoen (1 juli t/m 30 juni) blijft u tot het einde van het seizoen verplicht de contributie te betalen. Opzeggingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministrateur via het uitschrijfformulier.
Klik hier voor het uitschrijfformulier sv MZC’11 .
Dit formulier kan worden opgestuurd naar het adres hierboven.
Opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren.

Is er geen geld om het lidmaatschap te betalen of de verplichte voetbalkleding aan te schaffen? Kijk dan op www.ing.nl/niemandbuitenspel, of neem contact op met onze contactpersoon via 06-28815031 of secretaris@mzc11.nl