LIDMAATSCHAP

AANMELDEN
Als je lid wilt worden, ben je uiteraard van harte welkom!

21-4-2021: Voor potentiele nieuwe leden uit geboortejaar 2014 en daarna is, in verband met een ledenstop, een wachtlijst geopend. Aanmelden voor de wachtlijst kan via ledenadministratie@mzc11.nl (Naam, geboortedatum, contactgegevens). Zodra we weer leden toelaten communiceren we dit.

Download het Aanmeldingsformulier SV MZC11 2020/2021 en lever dit in bij de ledenadministratie:
Jolanda Noordijk
Vlakestraat 54
4301 XL Zierikzee
ledenadministratie@mzc11.nl

Contributie overzicht
(leeftijds)categorie bedrag per half  jaar
5 t/m 11 jaar € 56,25
12 t/m 15 jaar € 63,25
16 t/m 17 jaar € 70,25
18 jaar en ouder € 87,50
Niet-spelende leden € 60,– (per jaar)
  • Spelende leden die tevens jeugdleider/-trainer zijn betalen 50% van de contributie.
  • Contributie ereleden is nihil.
  • De KNVB-bijdrage voor jeugdleiders/-trainers die niet spelen, wordt betaald door de vereniging.
  • De contributie wordt bij de halfjaarlijkse vooruitbetaling geïncasseerd door automatische afschrijving van uw bankrekening. Behalve voor niet-spelende leden, deze betalen per jaar.

ADRESWIJZIGINGEN
Adreswijzigingen dienen te worden doorgegeven bij de ledenadministratie.
Dit kan schriftelijk aan:
ledenadministratie s.v. MZC’11
Vlakestraat 54
4301 XL Zierikzee
of via email: ledenadministratie@mzc11.nl

OPZEGGING
Bij het opzeggen van het lidmaatschap tijdens het seizoen (1 juli t/m 30 juni) blijft u tot het einde van het seizoen verplicht de contributie te betalen. Opzeggingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministrateur via het uitschrijfformulier.
Klik hier voor het uitschrijfformulier sv MZC’11 .
Dit formulier kan worden opgestuurd naar het adres hierboven.
Opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren.