LIDMAATSCHAP

11-9-2019: Door de grote toestroom van jeugd in onze vereniging zijn bepaalde leeftijdsgroepen (over)vol. Wil uw kind lid worden van MZC’11, informeert u dan svp vooraf bij onze jeugdcoördinatoren of bestuurslid jeugdzaken. Klik hier voor de contactgegevens.

AANMELDEN
Als je lid wilt worden, ben je uiteraard van harte welkom! Download het Aanmeldingsformulier SV MZC11 2019/2020 en lever dit in bij de ledenadministratie:
Jolanda Noordijk
Vlakestraat 54
4301 XL Zierikzee
ledenadministratie@mzc11.nl

Contributie overzicht
(leeftijds)categorie bedrag per half  jaar
5 t/m 11 jaar € 46,25
12 t/m 15 jaar € 53,25
16 t/m 17 jaar € 60,25
18 jaar en ouder € 77,50
Niet-spelende leden € 60,– (per jaar)
  • Spelende leden die tevens jeugdleider/-trainer zijn betalen 50% van de contributie.
  • Contributie ereleden is nihil.
  • De KNVB-bijdrage voor jeugdleiders/-trainers die niet spelen, wordt betaald door de vereniging.
  • De contributie wordt bij de halfjaarlijkse vooruitbetaling geïncasseerd door automatische afschrijving van uw bankrekening. Behalve voor niet-spelende leden, deze betalen per jaar.

ADRESWIJZIGINGEN
Adreswijzigingen dienen te worden doorgegeven bij de ledenadministratie.
Dit kan schriftelijk aan:
ledenadministratie s.v. MZC’11
Vlakestraat 54
4301 XL Zierikzee
of via email: ledenadministratie@mzc11.nl

OPZEGGING
Bij het opzeggen van het lidmaatschap tijdens het seizoen (1 juli t/m 30 juni) blijft u tot het einde van het seizoen verplicht de contributie te betalen. Opzeggingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministrateur via het uitschrijfformulier.
Klik hier voor het uitschrijfformulier sv MZC’11 .
Dit formulier kan worden opgestuurd naar het adres hierboven.
Opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren.