ORGANISATIE


Bestuur
Voorzitter
Leo ’t Mannetje voorzitter@mzc11.nl 06-21 54 01 02
Secretaris
Vivian Bommeljé secretaris@mzc11.nl 06-48 35 17 82
Penningmeester
Marcel Hanse penningmeester@mzc11.nl 06-12 31 03 59
Technische zaken
Camiel van Tiggelhoven cvtiggel@zeelandnet.nl 06-14 61 04 26
Jeugdzaken
Ronald Hoek jeugdzaken@mzc11.nl 06-51 49 55 75
Algemene zaken
Rob Droppert facilitairezaken@mzc11.nl 06-20 35 12 70

 Jeugdcoördinatoren

JO7-pupillen (geboortejaar 2015)
VACANT (waarneming jeugdzaken) jeugdzaken@mzc11.nl 06-51 49 55 75
JO8/JO9-pupillen (geboortejaar 2014/2013)
Michiel Tamerus (JO8)

Huib Smits (JO9)

mail@michieltamerus.nl
huibsmits@kpnplanet.nl
06-21 88 48 08
06-20 81 61 47
JO10/JO11-pupillen (geboortejaar 2012/2011)
Wouter van Marle jo11@mzc11.nl 06-30 37 67 91
JO13-pupillen (geboortejaar 2010/2009)
Barry Schoute jo13@mzc11.nl 06-39 77 32 32
JO15-junioren (geboortejaar 2008/2007)
Hans Smid jo15@mzc11.nl 06-22 80 29 28
JO17-junioren (geboortejaar 2006/2005)
VACANT (waarneming jeugdzaken) jeugdzaken@mzc11.nl 06-51 49 55 75
JO19-junioren (geboortejaar 2004/2003)
Marcel Duinhouwer sklink@zeelandnet.nl 06-30 12 05 61
MO15 t/m MO19 (meisjes geboortejaar 2007 – 2003)
Linda Kristalijn lindakristalijn@hotmail.com 06-53 92 00 01

Ledenadministratie

Miranda Ravia ledenadministratie@mzc11.nl


Medische staf/verzorging

Sportverzorger/Fysiotherapeut
Dennis Koole dennis.koole@ziggo.nl 06-42 16 68 52

 Wedstrijdcommissie

Algemeen / Senioren
Hans Wijzenbroek hwijzenbroek@hotmail.com 06-81 91 04 77
Vrouwen
Hans Schreurs schreurs@zeelandnet.nl 0111-41 31 78
Junioren (JO15, JO17, JO19)
Hans Wijzenbroek hwijzenbroek@hotmail.com 06-81 91 04 77
Jeugd Meisjes (MO17)  
Hans Wijzenbroek hwijzenbroek@hotmail.com 06-81 91 04 77
Pupillen (JO7, JO8, JO9, JO10, JO11, JO13)
Hans Wijzenbroek hwijzenbroek@hotmail.com 06-81 91 04 77
Scheidsrechterzaken
Lennaert de Looze lennaert.delooze@kpnmail.nl 06-42 11 95 53

Technische Commissies

Technische Commissie (TC)

Camiel van Tiggelhoven (voorzitter), Werner Kafoe, Peter Goedegebuure, Marcel Duinhouwer, Perry van der Werf

Scouting senioren:

Camiel van Tiggelhoven

Meisjes/Vrouwencommissie:

Camiel van Tiggelhoven, Linda Kristalijn, Hans Schreurs

Pupillencommissie:

Ronald Hoek (voorzitter), Vacature (Co. JO13), Wouter van Marle (Co.JO10/11), Vacature (Co.JO8/9), Vacature (Co.JO7)

Juniorencommissie:

Ronald Hoek (voorzitter), TC (JO19), Ab de Jonge (Co. JO17), Hans Smid (Co. JO15)


Vertrouwenscommissie

Leo ’t Mannetje 06-21 54 01 02
Miranda Ravia 06-30 81 43 41
Saskia Stoutjesdijk 06-28 81 50 31

Consul

Hans den Haan


Financiële commissie

Rory Verstraeten, Kees Verkaart (contributie)


Kascommissie

Leo ’t Mannetje, Sylvia Duinhouwer, John Vroegindewei


Horeca Commissie

Toon van Tiggelhoven, Rein in ‘t Hout, Rob Droppert


Sponsorcommissie

Janine Heijboer, Saskia van Velthoven, Suzan Oxener, Kees Bin (fotograaf)


Activiteitencommissie

Wilma Kodde (voorzitter), Leo ’t Mannetje, Saskia Stoutjesdijk, Mirjam van Tiggelhoven, Sanne Joppe
Tamara Stol-vd Linde (Pupil van de Week)


Vrijwilligerscommissie

Vacature


Gastvrouwen/-heer

Saar Torensma, Mirjam Wijzenbroek, Theo van Hekke (speaker)


Redactie/ Webbeheer

Jolanda Noordijk (redactie@mzc11.nl)
Kees Bin (fotograaf@mzc11.nl)
Jurgen Schoenmakers (webmasters@mzc11.nl)


Facilitaire Zaken

Technisch onderhoud:
Rob Droppert, Alfred Dalebout, Cor Groen, Hans Beijer, Tonny Hage, Leo ’t Mannetje, Hans de Glopper, Johny Verkaart, Marcel Duinhouwer

Facilitair onderhoud:
Corry Vreugdenhil, Rinus van der Neut, Joop Uyl, Aad van der Wekken, Cor Wiltenburg, Kees Jonker, Henk Nieuwkoop, Jan Boot, Hans den Haan, Theo van Hekke, Rinus Bogerd

Materiaalbeheer:
Beja van der Neut (voorzitter), Rinus van der Neut, Rob Droppert, Natascha Hendrikse, Pleun Berrevoets

Kalken/Maaien:
Leo Fonteine

Entree:
Tonny Hage

Kantine:
Rein in ’t Hout, Anja de Jonge, Korrie Hilleman, Karel de Keijzer, Kees van Splunter, Saar Torensma, Wim Overweel, René Borghouts, Lennie Backx, Mirjam van Tiggelhoven, Karin van Dienst, Petra van Velthoven, Vivian Bommeljé, Natascha Hendrikse, Toon van Tiggelhoven