ORGANISATIE


Bestuur
Voorzitter
Leo ’t Mannetje voorzitter@mzc11.nl 06-21 54 01 02
Secretaris
Vivian Bommeljé secretaris@mzc11.nl 06-48 35 17 82
Penningmeester
Marcel Hanse penningmeester@mzc11.nl 06-12 31 03 59
Technische zaken
Camiel van Tiggelhoven cvtiggel@zeelandnet.nl 06-14 61 04 26
Jeugdzaken
Ronald Hoek jeugdzaken@mzc11.nl 06-51 49 55 75
Algemene zaken
Rob Droppert facilitairezaken@mzc11.nl 06-20 35 12 70

 Jeugdcoördinatoren

Kabouters/JO7-pupillen (vanaf 5 jaar/geboortejaar 2016)
Rob Droppert facilitairezaken@mzc11.nl 06-20 35 12 70
JO8/JO9-pupillen (geboortejaar 2015/2014)
Michiel Tamerus (JO8) mail@michieltamerus.nl 06-21 88 48 08
JO10/JO11-pupillen (geboortejaar 2013/2012)
Wouter van Marle jo11@mzc11.nl 06-30 37 67 91
JO13-pupillen (geboortejaar 2011/2010)
Wouter van Marle jo13@mzc11.nl 06-30 37 67 91
JO15-junioren (geboortejaar 2009/2008)
VACANT (waarneming jeugdzaken) jeugdzaken@mzc11.nl 06-51 49 55 75
JO17-junioren (geboortejaar 2007/2006)
VACANT (waarneming jeugdzaken) jeugdzaken@mzc11.nl 06-51 49 55 75
JO19-junioren (geboortejaar 2005/2004)
Marcel Duinhouwer sklink@zeelandnet.nl 06-30 12 05 61
MO15 t/m MO20 (meisjes geboortejaar 2008 – 2003)
Hans Schreurs hansschreurs1954@gmail.com 0111-41 31 78

Ledenadministratie

Miranda Ravia ledenadministratie@mzc11.nl


Medische staf/verzorging

Sportverzorger/Fysiotherapeut
Dennis Koole dennis.koole@ziggo.nl 06-42 16 68 52
Niels Ritzen

 Wedstrijdcommissie

Algemeen / Senioren
Vacant
Vrouwen
Hans Schreurs hansschreurs1954@gmail.com 0111-41 31 78
Junioren (JO15, JO17, JO19)
Hans Wijzenbroek hwijzenbroek@hotmail.com 06-81 91 04 77
Jeugd Meisjes (MO17)  
Hans Wijzenbroek hwijzenbroek@hotmail.com 06-81 91 04 77
Pupillen (JO7, JO8, JO9, JO10, JO11, JO13)
Hans Wijzenbroek hwijzenbroek@hotmail.com 06-81 91 04 77
Scheidsrechterzaken
Lennaert de Looze lennaert.delooze@kpnmail.nl 06-42 11 95 53

Technische Commissies

Technische Commissie (TC)

Camiel van Tiggelhoven (voorzitter), Werner Kafoe, Peter Goedegebuure, Marcel Duinhouwer, Perry van der Werf

Scouting senioren:

Camiel van Tiggelhoven

Meisjes/Vrouwencommissie:

Camiel van Tiggelhoven, Hans Schreurs

Pupillencommissie:

Ronald Hoek (voorzitter), Vacature (Co. JO13), Wouter van Marle (Co.JO10/11), Vacature (Co.JO8/9), Vacature (Co.JO7)

Juniorencommissie:

Ronald Hoek (voorzitter), TC (JO19), Vacature (Co. JO17), Vacature (Co. JO15)


Vertrouwenscommissie

Leo ’t Mannetje 06-21 54 01 02
Miranda Ravia 06-30 81 43 41
Saskia Stoutjesdijk 06-28 81 50 31

Consul

Hans den Haan


Financiële commissie

Rory Verstraeten, Kees Verkaart (contributie)


Kascommissie

Leo ’t Mannetje, Sylvia Duinhouwer, John Vroegindewei


Horeca Commissie

Linda Kristalijn (beheerster kantine 06 -53 92 00 01), Toon van Tiggelhoven, Rob Droppert


Sponsorcommissie

Janine Heijboer, Saskia van Velthoven, Suzan Oxener, Kees Bin (fotograaf)


Activiteitencommissie

Wilma Kodde (voorzitter), Leo ’t Mannetje, Saskia Stoutjesdijk, Mirjam van Tiggelhoven, Sanne Joppe
Wouter van Marle (Pupil van de Week)


Vrijwilligerscommissie

Vacature


Gastvrouwen/-heer

Saar Torensma, Mirjam Wijzenbroek, Theo van Hekke (speaker)


Redactie/ Webbeheer

Jolanda Noordijk, Coen Dalebout, Kees Bin (socialmedia@mzc11.nl)
Jurgen Schoenmakers (webmasters@mzc11.nl)


Facilitaire Zaken

Technisch onderhoud:
Rob Droppert, Alfred Dalebout, Cor Groen, Hans Beijer, Tonny Hage, Leo ’t Mannetje, Hans de Glopper, Johny Verkaart, Marcel Duinhouwer

Facilitair onderhoud:
Corry Vreugdenhil, Rinus van der Neut, Joop Uyl, Aad van der Wekken, Cor Wiltenburg, Kees Jonker, Henk Nieuwkoop, Hans den Haan, Theo van Hekke, Rinus Bogerd

Materiaalbeheer:
Beja van der Neut (voorzitter), Rinus van der Neut, Rob Droppert, Natascha Hendrikse, Pleun Berrevoets

Kalken/Maaien:
Leo Fonteine

Entree:
Tonny Hage

Kantine:
Linda Kristalijn, Anja de Jonge, Korrie Hilleman, Kees van Splunter, Saar Torensma, Wim Overweel, René Borghouts, Mirjam van Tiggelhoven, Petra van Velthoven, Vivian Bommeljé, Pleun Berrevoets, Renee van Geest, Saskia Stoutjesdijk, Esmeralda de Vos, Rachel Westhoeve, Marina van Milt- Kouwenberg, Toon van Tiggelhoven