Denk aan het milieu…en aan MZC! Lever fles en blik in!

Vanaf 1 april 2023 komt er ook statiegeld op blikjes drinken, zoals fris, bier en mixdranken.

MZC’11 is vrijwillig innamepunt voor de plastic statiegeldflessen en -blikken! Je krijgt bij ons echter geen geld terug. Als je bij ons je statiegeldflessen/-blikken inlevert doneer je het statiegeld aan de vereniging!

Wil jij de vervuiling tegen gaan en je vereniging steunen? Laat dan je statiegeldfles/-blik achter in de op ons sportpark geplaatste donatiebakken. Het statiegeld komt dan ten goede aan onze vereniging.

Met inlevering is niet alleen MZC heel blij, het bevordert tevens het hergebruik van produkten en helpt zwerfafval te verminderen. Te samen met onze grossier Kreko, die verdere verwerking voor zijn rekening neemt, leveren we zo een belangrijke bijdrage aan het milieu.

Meer info over statiegeld? Klik hier