Aandachtspunten teamfoto’s

Net als voorgaande jaren worden in het begin van het seizoen de teamfoto’s gemaakt t.b.v. website en presentatiegids. Komende zaterdag wordt hiermee een start gemaakt.

Fotograaf Kees Bin zal de foto’s maken, waarbij hij ondersteund zal worden door dames van de commissie commerciële zaken. Zij zullen contact met de teams leggen voor het maken van een afspraak. Gezien het grote aantal teams, én het korte tijdsbestek tot aan de publicatie van de presentatiegids vragen we de medewerking van de leiders/trainers bij dit fotomoment.

Enkele aandachtspunten m.b.t. het maken van de teamfoto’s:

Bij teams die niet compleet zijn, zullen de namen van de ontbrekende spelers en/of leiders uiteraard wel in de presentatiegids geplaatst worden.

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking!