Vertrouwenscommissie

Veilig sportklimaat en de vertrouwenspersoon

Voetbal is een sport waar veel mensen plezier aan beleven. MZC’11 wil dat alle leden en alle andere betrokkene bij onze prachtige club zich prettig en veilig kunnen voelen. Dit kan alleen als iedereen elkaar in hun waarde laat en elkaar met respect behandeld. Dit betekent dat MZC’11 alle vormen van ongelijkwaardige behandeling of het hiertoe aanzetten ontoelaatbaar vind. Om dit te realiseren heeft de club gedragsregels (spelregels) opgesteld. Maar net als elders in de samenleving gebeuren er helaas op of rond het voetbalveld weleens dingen die niet de bedoeling zijn. Om dit bespreekbaar te maken heeft MZC’11 een vertrouwenscommissie aangesteld.

Wat is een vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Een vertrouwenspersoon fungeert als eerste opvang voor leden, spelers, ouders van spelers, toeschouwers, begeleiders, vrijwilligers met een klacht of een vraag. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst eventueel door voor geschikte hulp. De vertrouwenscontactpersonen zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij informeren je over de procedures en mogelijk vervolgstappen of kunnen je doorverwijzen. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging om preventieve maatregelen te nemen voor een veilig sportklimaat.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van de vereniging?
Een vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóórdat er problemen zijn. Ook voor vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Als je vragen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen jouw vereniging dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon. Voorbeelden waar de vragen over kunnen gaan zijn:
• Pesten en gepest worden;
• Het gevoel hebben dat je er door bijv. je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur er niet bij hoort;
• De manier waarop een teamlid, trainer of vrijwilliger je aanraakt of aanspreekt;
• Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan;
• Je vraagt je als vrijwilliger of begeleider af hoe te handelen in een bepaalde situatie;
• Iemand beschuldigt je van ontoelaatbaar gedrag.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?
Dat het eventueel belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn. Dit zal echter nooit zonder overleg of toestemming gebeuren. Van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden wordt niemand van op de hoogte gesteld zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven. Het handelen van de vertrouwenspersoon valt onder de verantwoording van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon het bestuur op grote lijnen. Dat wil zeggen of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe de voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden, zonder persoonsgegevens te delen van de aanmelders.

Onderstaand de vertrouwenspersonen binnen MZC’11. Zij zijn via email en telefonisch te bereiken. Heb je een vraag, schroom niet en bel of mail! Maak desgewenst gebruik van het voorbedrukte contactformulier!

Miranda Ravia-Wiltenburg06-30 81 43 41
Leo ’t Mannetje06-21 54 01 02
Saskia Stoutjesdijk06-28 81 50 31
Emailadresvertrouwenscommissie@mzc11.nl