Update pilot Zeeland/West-Brabant meiden onder 17

Dit seizoen organiseert de KNVB een pilot voor de Meiden onder 17 in Zeeland/West Brabant. Inmiddels zit de eerste fase van de pilot Meiden onder 17 in Zeeland/West-Brabant erop. In dit artikel een update over de voortgang van deze pilot.

Het belangrijkste onderdeel van de pilot is dat teams als basis 11 tegen 11 spelen maar ook kunnen uitwijken naar 9 tegen 9. De pilot verloopt in twee fases; de eerste fase tot aan de herfstvakantie en de tweede fase tot aan de kerstvakantie. Daarna zal besloten worden óf en op welke wijze de pilot een vervolg krijgt in het voorjaar.

Wisselende teamgrootte
Er is nu een concept ontwikkeld waarbij grotere poules gecreëerd kunnen worden en er wisselend gespeeld kan worden met 11 tegen 11 en 9 tegen 9. De insteek is dat teams per fase in elk weekend op basis van hun voorkeur gekoppeld worden aan een team met dezelfde voorkeur. Daarbij wordt niet alleen rekening gehouden met het matchen op basis van wedstrijdvorm, maar ook met speelniveau en reisafstanden.

Voor teams die structureel of incidenteel moeite hebben om elf speelsters op de been te krijgen, kan dit een oplossing zijn om toch een heel seizoen wekelijks wedstrijden te kunnen spelen. Daarbij kunnen we op deze wijze meer aanbod creëren en uiteindelijk ook betere competities aanbieden omdat we meer rekening kunnen houden met het speelniveau en de uitslagen. Voor teams die minder structureel uitdagingen hebben met de aantallen, kan het een oplossing zijn in perioden dat een team met blessures of met andere redenen voor afwezigheid van speelsters te maken heeft. Wanneer er voldoende speelsters zijn, kunnen teams gewoon 11 tegen 11 spelen. Speelsters zelf hebben zelf een duidelijke voorkeur om 11 tegen 11 te spelen.

Als er onderdelen uit deze pilot geïmplementeerd worden in het vernieuwde competitieaanbod voor de meiden-junioren zal 11 tegen 11 de standaard wedstrijdvorm zijn waarin gespeeld wordt. We blijven verenigingen dan ook ondersteunen en vragen om zoveel mogelijk 11 tegen 11 te blijven spelen, omdat aansluit bij de wensen van de speelsters zelf.

Uit eerder onderzoek is wel gebleken dat speelsters liever uitwijken naar 9 tegen 9, dan dat de wedstrijd niet door kan gaan omdat één van de teams niet voldoende speelsters heeft om dat weekend 11 tegen 11 te spelen. Dan is 9 tegen 9 volgens de meiden een goed alternatief.

Leukere wedstrijden
Het spelen in meer fasen moet ertoe leiden dat leukere wedstrijden gespeeld worden met kleinere uitslagen. Dit wordt mogelijk gemaakt omdat er eerder en vaker heringedeeld wordt. Door dit in een grotere competitie te doen, creëren we ook meer mogelijkheden om dit goed te doen en vergroten we de kans op leuke wedstrijden. De reisafstand wordt daarmee minder belangrijk gemaakt. De inzichten uit deze pilot zouden hierin verbetering kunnen brengen.

Evaluatie
De speelsters beoordelen na elke wedstrijd hun wedstrijd, aangezien het belangrijk is te weten hoe de speelsters de aangepaste wedstrijdopzet zelf ervaren en of er aanpassingen gedaan moeten worden gedurende de pilot.

Ter afsluiting van de eerste fase hebben de speelsters en betrokken verenigingsfunctionarissen inmiddels ook een vragenlijst ingevuld over het verloop van de gehele eerste fase. In deze 1e fase hebben de teams vijf wedstrijden gespeeld en werden ze regionaal ingedeeld. Inmiddels hebben we de tussentijdse bevindingen uit de 1e fase van de pilot. Op basis van de tweede fase kan is een nieuw beeld ontstaan uit de evaluatie, mede omdat we in fase twee diverse wijzigingen hebben doorgevoerd in de pilot.

Bron: KNVB, lees hier het hele artikel