Aandachtspunten teamfoto’s

Ook dit jaar worden, net als voorgaande jaren, teamfoto’s gemaakt t.b.v. website en presentatiegids. Dit zal binnenkort gaan plaatsvinden. Uiteraard zullen de teamfoto’s coronaproof tot stand komen, dus waar nodig wordt de 1,5 meter regel toegepast.

Fotograaf Kees Bin zal de foto’s maken. Gezien het grote aantal teams, én het korte tijdsbestek tot aan de publicatie van de presentatiegids vragen we de medewerking van de leiders/trainers bij dit fotomoment.

Aandachtspunten bij het maken van de teamfoto’s:

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking!