Inleveren kleding

Vanaf vandaag, maandag 17 juni, tot en met donderdag 20 juni tussen 19.00 en 20.30 uur hebben leiders/trainers de tijd om tassen met wedstrijdshirts en in bruikleen zijnde (sponsor)kleding in te leveren bij de sponsorcommissie.

Zorg dat alles compleet is, zodat de commissie er niet verder achteraan hoeft te vragen.

De commissie controleert alle kleding, vult waar nodig aan, en zal het in het nieuwe seizoen weer uitgeven.