COTO blijft zich verbazen

Opruimen trainingsattributen schijnt toch moeilijker te zijn dan wij denken.

Aan het begin van het seizoen is aan alle trainers gevraagd om de trainingsattributen na iedere training op de daarvoor bestemde plaatsen weg te zetten. (klik hier om het bericht terug te lezen)
Helaas hebben sommige trainers maar een kort geheugen want zelfs na een herhaalde oproep in oktober worden de vrijdagmorgenvrijwilligers nog steeds geconfronteerd met doeltjes die op het hoofdveld blijven staan.
Nogmaals dringend verzoek de trainingsdoeltjes op de daarvoor bestemde opslagplaatsen neer te zetten.

Gaat dit toch niet lukken dan gaan de doeltjes aan de ketting en zult u zonder doeltjes moeten trainen.

Bedankt namens de vrijdagmorgenvrijwilligers.