Nieuwe Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van s.v. MZC’11 te Zierikzee nodigt haar leden uit voor een Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) op maandag 13 april 2015. Aanvang 20.00 uur in de kantine op sportpark den Hogen Blok, Lange Blokweg 29a te Zierikzee.

 

Algemeen

De Buitengewone Algemene Ledenvergadering wordt door het bestuur uitgeschreven zodat de benoeming van de penningmeester door de leden plaats kan vinden.

 

AGENDA

 

 1. Opening

 

 1. Ingekomen stukken en mededelingen.

 

 1. Benoeming bestuurslid financiële zaken (penningmeester).

  Ingevolge het besluit van de Algemene Ledenvergadering van 28 november 2011 bestaat het bestuur uit 7 bestuursleden. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing of herverkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Deze zijn terstond herkiesbaar.

 2. Geen van de huidige bestuursleden is aftredend.
 3. Het bestuur draagt Rory Verstraeten voor als penningmeester voor s.v. MZC’11.

  Tegenkandidaten voor het bestuur kunnen worden ingediend bij de secretaris.
  Nieuwe bestuursleden worden schriftelijk kandidaat gesteld door ten minste drie leden en wel vóór maandag 6 april 2015, 24.00 uur. De kandidaat dient een schriftelijke bereidverklaring te overleggen en ingevolge een besluit van de Algemene Ledenvergadering van 24 november 2014 een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen.
  Dit laatste dient te geschieden binnen een maand na deze Buitengewone Algemene Ledenvergadering.

 

 

 1. Sluiting

 

Namens het bestuur,

Annita van den Ouden-in ’t Veld, secretaris.

 

Tegenkandidaten kunnen worden aangemeld bij het bestuur via mailadres secretaris@mzc11.nl.