Externe scouting bij MZC’11 in goede banen

Het zal sommigen van jullie niet ontgaan zijn dat de scouting van onze jeugdspelers door andere clubs de afgelopen enigszins lijkt te zijn toegenomen. Dit zogenaamde “externe scouting” is enerzijds natuurlijk een mooi avontuur voor de spelers in kwestie en een compliment voor onze club en jeugdtrainers, maar kan anderzijds soms ook voor wat onrust zorgen als er niet duidelijk over gecommuniceerd wordt.

Het standpunt van onze vereniging is dat wij positief aankijken tegen externe scouting. MZC’11 is als vereniging in de eerste plaats gericht op breedtesport en externe scouting biedt (uitzonderlijk) talent de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. Wel zijn wij van mening dat scouting op een zorgvuldige manier en in het belang van alle betrokkenen moet plaatsvinden.

Om het proces rondom scouting en bijbehorende proeftrainingen in goede banen te leiden, hebben wij contact gezocht met een aantal clubs en ze uitgenodigd voor eengesprek. Daarbij hebben wij deze clubs aangegeven, dat wij vanaf nu zoveel mogelijk willen vasthouden aan de KNVB-richtlijnen ten aanzien van externe scouting. 

De eerste organisatie die op onze uitnodiging is ingegaan is JVOZ en afgelopen dinsdag heeft er een prettig en constructiefgesprek plaatsgevonden tussen het hoofd jeugdopleiding van JVOZ en onze Jeugdcommissie. Tijdens dit gesprek heeft JVOZ hun werkwijze toegelicht, zijn er goede afspraken gemaakt en is de intentie uitgesproken om de samenwerking tussen JVOZ en MZC’11 verder te verstevigen. Bij dit laatste kan gedacht worden aan het uitwisselen van kennis, maar ook aan het organiseren van wedstrijddagen voor teams en meeloopdagen voor jeugdtrainers. 
Op deze wijze worden de belangen van de gescoute spelers en hun teams en trainers het beste gediend en kan onze jeugdorganisatie zich tegelijkertijd verder ontwikkelen.

Voor vragen over externe scouting of de genoemde KNVB-richtlijnen kan contact gelegd worden met één van onze jeugdcoördinatoren. Vragen mogen uiteraard ook via e-mail gesteld worden aan: jeugdcommissie@mzc11.nl