Overleggroep Jeugd “Samen bouwen aan de jeugdorganisatie”

Zoals jullie wellicht bekend is, is er tijdens de laatste ALV van 14 november jl. een Overleggroep Jeugd (OGJ) gepresenteerd. In het najaar zijn we met de overleggroep voor het eerst bij elkaar gekomen met de bedoeling om het functioneren van de Jeugdorganisatie binnen MZC’11 tegen het licht te houden. De behoefte hiertoe is onder andere ontstaan vanwege de impact die de coronaperiode heeft gehad, maar vooral omdat dat we ervan overtuigd zijn dat MZC’11 een club is met veel potentie. We zien immers een flinke aanwas van leden bij de jongere jeugd en de verwachting is dat deze groei de komende jaren alleen maar zal doorzetten. De jeugdorganisatie zal hierop ingesteld moeten zijn.

De OGJ is samengesteld uit personen, die actief zijn of actief geweest zijn in de rol van bestuurder, trainer of coördinator in het jeugdvoetbal (en met name bij MZC’11). We waren het al heel snel met elkaar eens over de eerste stap, die we als OGJ moesten nemen; namelijk het in gesprek gaan met onze jeugdtrainers. Onder leiding van de coördinatoren en met een vragenlijst in de hand zijn we om de tafel gegaan met de trainers van de alle teams tot en met de JO13 en hebben we al een aantal goede gesprekken kunnen voeren. Door omstandigheden zijn we helaas nog niet toegekomen aan de hogere elftallen, maar deze gesprekken staan wel op de agenda om z.s.m. gehouden te worden.

In de eerste gesprekken hebben we gemerkt dat iedereen het prettig vond om weer eens met elkaar aan tafel te zitten en het over voetbal en de jeugdorganisatie te hebben. Ook is er een flinke lijst van aandachts- en verbeterpunten uit de gesprekken ontstaan. Veel van deze punten gaan over de wijze van communicatie en organisatie. Een ander belangrijk aandachtspunt is het jaarlijks terugkerende proces rondom het formeren van teams voor het nieuwe seizoen. De OGJ zal daarom in overleg met trainers, coördinatoren en bestuur ondersteuning bieden bij het maken van de teamindelingen voor het volgend seizoen en bekijken of dit proces eenduidiger en transparanter gemaakt kan worden.

Naast de gesprekken met de interne organisatie, hebben we als OGJ ook inspiratie opgedaan doormiddel van het voeren van overleg met jeugdbestuurders van andere verenigingen en het bijwonen van een informatieavond van de KNVB. Ook deze ontmoetingen hebben interessante inzichten opgeleverd. Een van de belangrijkste zaken die hierdoor bovenaan het lijstje van de OGJ is terecht gekomen is de wens om door te ontwikkelen naar de invulling van de functie van Hoofd Jeugdopleidingen. Het element “Train de trainer” zal in deze functie eerste prioriteit krijgen.

De bevindingen uit de eerste gesprekken met de trainers en het advies omtrent de mogelijkheden van een Hoofd Jeugdopleidingen zijn onlangs door ons aan het bestuur gepresenteerd. Het bestuur heeft vervolgens duidelijk te kennen gegeven dat men heel graag vooruit wil kijken en gezamenlijk wil bouwen aan onze club en haar organisatie. Om dit kracht bij te zetten is het bestuur onder andere bereid om concrete stappen te zetten richting de invulling van de functie Hoofd Jeugdopleidingen.

De OGJ heeft formeel een tijdelijk karakter, maar biedt tegelijkertijd wel een goede gelegenheid om te testen of een vaste jeugdcommissie in de toekomst van toegevoegde waarde kan zijn in de jeugdorganisatie van MZC’11. We blijven daarbij voortdurend op zoek naar positieve geluiden en energie, en naar gedreven kandidaten (m/v), die graag willen aansluiten bij de OGJ. Behalve nieuwe deelnemers, zijn ook suggesties en vragen uiteraard van harte welkom!

Namens de OGJ,
Hans Smid