MZC’11 Club van 50

Kent u onze Club van 50? Deze ‘club’ stelt zich ten doel zowel de spelvreugde als de spelkwaliteit, evenals de saamhorigheid binnen de vereniging te bevorderen en zo nodig dit financieel te ondersteunen. Als supporter of lid van MZC’11 kunt u daar deel van uitmaken door jaarlijks een bedrag van 50 euro te doneren, zodoende de “Club van 50″…

Als Club van 50-lid bepaalt u mede welke ingezonden verzoeken worden gehonoreerd en uitgevoerd. Daarnaast prijkt uw naam op het Club van 50-bord welke op een prominente plaats in onze kantine hangt.

Wij hopen dat wij u enthousiast hebben gemaakt om lid van de Club van 50 te worden. Aanmelden? Vragen? U kunt zich wenden tot onderstaand contactpersoon:

Theo van Hekke: theovanhekke@zeelandnet.nl, tel. 06-40330609

Kunt u niet wachten, dan mag u altijd in de bestuurskamer om een aanmeldingsformulier vragen. Hoe meer mensen zich aansluiten, hoe meer projecten er gerealiseerd kunnen worden.