Contributie 2e seizoenshelft 2022/2023

Beste leden,

wij willen jullie er graag op attenderen dat de contributie over de tweede helft van dit seizoen op 1 februari 2023 geïncasseerd gaat worden. Bij de meeste leden gebeurt dat door middel van automatische incasso. Enkele leden ontvangen, bij hoge uitzondering, een factuur om de contributie te betalen.

Contributie overzicht

(leeftijds)categoriebedrag per half jaar
5 t/m 11 jaar€58
12 t/m 15 jaar€65
16 t/m 17 jaar€73
18 jaar en ouder€90
Niet-spelende leden€60 (per jaar)
Donateur€20 (per jaar)
  • Spelende leden die tevens jeugdleider/-trainer zijn betalen 50% van de contributie.
  • Contributie ereleden is nihil.
  • De KNVB-bijdrage voor jeugdleiders/-trainers die niet spelen, wordt betaald door de vereniging.
  • De contributie wordt bij de halfjaarlijkse vooruitbetaling geïncasseerd door automatische afschrijving van uw bankrekening. Behalve voor niet-spelende leden/donateurs, deze betalen per jaar.

OPZEGGING
Bij het opzeggen van het lidmaatschap tijdens het seizoen (1 juli t/m 30 juni) blijft u tot het einde van het seizoen verplicht de contributie te betalen. Zie hier voor meer informatie.