MZC’11 neemt energiebesparende maatregelen

Beste Leden,

Maandag 28 november 2022 zijn tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering een aantal maatregelen genomen om op korte termijn al te bezuinigen, nl:

Vanaf Maandag 5 december 2022 zal er op maandag tot en met woensdag geen gebruik gemaakt kunnen worden van de douches, de kleedkamers zijn wel open om je om te kunnen kleden.

Op donderdag, vrijdag en zaterdag kan er nog wel gebruik worden gemaakt van de douches. Echter, het is de bedoeling dit gebruik zo kort als mogelijk te houden. De trainer en/of begeleider zal hierop toezien.

Vanzelfsprekend zullen we deze maatregel opheffen zodra wij de ontwikkeling van energiekosten zien ombuigen naar een voor de begroting gezond niveau. We zullen dit zorgvuldig in de gaten blijven houden.

Deze maatregel zullen we moeten hanteren om zo de sterk oplopende energiekosten samen te beperken.

We hopen op jullie medewerking.


Met vriendelijke groet,
Bestuur S.V. MZC’11