MZC vertegenwoordigd bij thema-avond KNVB

Bij collega-voetbalvereniging Zeelandia Middelburg organiseerde de KNVB woensdagavond een bijeenkomst rondom het thema “Toegevoegde waarde van een Hoofd Opleidingen”. Een afvaardiging van MZC was hierbij aanwezig en ging samen met bestuurders/vrijwilligers van andere verenigingen uit de regio in gesprek. Ze deelden ervaringen, bespraken kansen en mogelijke bedreigingen c.q. risico’s, én vooral; verkenden wat een Hoofd Opleiding (HO) aan een vereniging kan toevoegen.

Het werd een interessante avond met mooie interacties tussen de clubs door de diverse vragen en ervaringen. Binnen MZC zal de opgedane kennis geëvalueerd worden en worden bekeken of we er binnen de jeugdopleiding enig belang bij kunnen hebben.