Langere afhandelingsduur tuchtzaken

Door de grote hoeveelheid tuchtzaken kan de afhandelingsduur van de lopende tuchtzaken de komende tijd helaas langer zijn dan u van ons gewend bent. De medewerkers op de afdeling tuchtzaken doen hun uiterste best om alle zaken zo snel mogelijk inhoudelijk te behandelen.

Daarbij zijn deze medewerkers ook afhankelijk van de hulp van u als vrijwilliger. Het is namelijk van groot belang dat scheidsrechters en/of bestuursleden op een verzoek van de aanklager om informatie aan te leveren tijdig én volledig reageren.

Hierbij worden de volgende termijnen gehanteerd:

  • Bij een verzoek van de aanklager om inlichtingen ligt de reactietermijn op drie werkdagen.
  • Bij een gegeven rode kaart stuurt de scheidsrechter uiterlijk de eerstvolgende werkdag na de wedstrijddag vóór 12.00 uur de vragenlijst in.
  • Bij het staken van de wedstrijd sturen de scheidsrechter en de beide verenigingsbesturen uiterlijk drie dagen na de wedstrijd een rapportage over het staken in.

Natuurlijk kan er een reden zijn waarom het niet lukt om op tijd de gevraagde informatie aan te leveren. In dat geval kan er met de medewerkers tuchtzaken contact worden opgenomen, zodat er een nieuwe termijn kan worden afgesproken.

Namens alle medewerkers tuchtzaken stellen we uw medewerking zeer op prijs en bedanken we u hartelijk voor uw begrip!

Bron: KNVB