Gele en rode kaarten

Dat het voetbalspel volgens bepaalde regels gespeeld wordt hoef je niemand te vertellen, regels zijn een essentieel onderdeel van de sport. Echter tijdens een wedstrijd, in heetst van de strijd, worden die regels door spelers nog wel eens “opgerekt” en is het aan de scheidsrechter in welke mate hij dit toelaat. Hij bepaald, aan de hand van de geldende regels, de grens tussen een ruwe sportieve strijd en een onrechtmatig handelen. Dat onrechtmatig handelen, een overtreding, kan leiden tot gele en rode kaarten, een sanctie die wordt opgelegd door de KNVB.

Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. De boete en/of schorsing wordt door de KNVB via een mail bekend gemaakt aan het betreffende lid en de vereniging. Kosten voor gele en rode kaarten worden doorbelast: Leden van MZC’11 betalen zelf de kosten voor de gele en rode kaart die zij incasseren. Het in rekening gebrachte boetebedrag wordt door MZC’11 aan de betreffende speler doorbelast d.m.v. automatische incasso.

Gele kaarten
Bij de vijfde, zevende, negende en volgende gele kaart is een speler automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd geschorst.

Rode kaarten
Na een directe rode kaart is een speler automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd geschorst. Daarna bepaalt de KNVB-tuchtcommissie de uiteindelijke straf.

Tijdstraffen
Bij de zgn. B-categorie elftallen levert een eerste gele kaart een tijdstraf op van 10 minuten. Voor pupillen geldt een tijdstraf van 5 minuten. Deze tijdstraf kan slechts eenmaal per speler per wedstrijd worden opgelegd bij een eerste waarschuwing. Hierbij moet de scheidsrechter wel de gele kaart tonen. Krijgt een speler een tweede waarschuwing dan volgt de rode kaart.

Boetebedrag (Wanneer spelend in A-categorie)
SeniorenJunioren/Pupillen
Registratie zonder uitsluiting tot gevolg hebbende€16,60€7,60
Registratie met uitsluiting tot gevolg€29,40€16,60
Registratie twee waarschuwingen in één wedstrijd€29,40€16,60
Strafoplegging na veldverwijdering€29,40€16,60