Extra ledenvergadering n.a.v. verhoging energielasten

Alhoewel MZC’11 reeds behoorlijk heeft ingezet op het verduurzamen van onze sportaccommodatie, wordt ook onze vereniging geconfronteerd met de stijgende energiekosten die, helaas, grote impact hebben op de financiën van de vereniging.

Maatregelen ten opzichte van energie- en financiënbesparing willen we graag met jullie bespreken tijdens de extra ledenvergadering op maandag 28 november, 19.30 uur. We rekenen op jullie aanwezigheid!