Eerste contributie-inning 2022/2023

Omstreeks 29 augustus zal door de penningmeester de eerste helft van de contributie voor het seizoen 2022/2023 worden geïnd. Dit gebeurt door middel van automatische incasso. Enkele leden ontvangen, bij hoge uitzondering, een factuur om de contributie te betalen.

Medio januari/februari 2023 zal het tweede deel van de contributie geïnd worden.