Aankondiging contributieverhoging

Aan alle leden van sv MZC’11,

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op maandag 8 november 2021 is ingestemd met het voorstel van het bestuur om jaarlijks een prijsindexatie op de contributiegelden door te voeren voor alle (spelende) leden. Deze prijsindicatie is gekoppeld aan de CBS-index voor inflatiecorrectie en wordt met ingang van het nieuwe voetbalseizoen toegepast.

Concreet gelden vanaf 1 juli 2022 de volgende contributiebedragen:

Contributie overzicht

leeftijdscategoriebedrag per half jaar
5 t/m 11 jaar€ 58,-
12 t/m 15 jaar€ 65.-
16 t/m 17 jaar€ 73,-
18 jaar en ouder€ 90,-
Niet-spelende leden€ 60,- (per jaar)
Donateurs€ 20,- (per jaar)
  • Spelende leden die tevens jeugdleider/-trainer zijn betalen 50% van de contributie.
  • Contributie ereleden is nihil.
  • De KNVB-bijdrage voor jeugdleiders/-trainers die niet spelen, wordt betaald door de vereniging.
  • De contributie wordt, in augustus/september en januari/februari, bij de halfjaarlijkse vooruitbetaling geïncasseerd door automatische afschrijving van uw bankrekening. Behalve voor niet-spelende leden, deze betalen per jaar.

Met vriendelijke groet,

Bestuur sv MZC’11