Verdere uitrol gebruik teamindex in seizoen 2022/’23

Om de amateurcompetities nog beter, gelijkwaardiger en spannender te maken wordt sinds het seizoen 2019/’20 in een aantal competities gewerkt met de zogenaamde ‘Teamindex’. Op de grond van de ervaringen van de afgelopen seizoenen vindt voor het seizoen 2022/’23 een verdere uitrol van het gebruik van de Teamindex plaats. Voor de berekening van de Teamindex is het belangrijk dat uiterlijk 10 juli alle spelers zijn toegekend aan een bondsteam voor die teams waarbij de Teamindex wordt gebruikt om te komen tot een indeling.

De Teamindex moet zorgen voor nog meer gelijkwaardige en spannende competities die uiteindelijk zorgen voor nog meer voetbalplezier voor alle voetballers. Na enkele succesvolle pilots wordt de Teamindex komend seizoen gebruikt in meerdere competities in alle districten van het jeugd- en seniorenvoetbal. In onderstaande tabel zie je welke competities gaan werken met de Teamindex.

Competities
De KNVB is in het seizoen 2019/’20 gestart met het indelen van een aantal pilotcompetities aan de hand van de ‘Teamindex’. De afgelopen seizoenen is het gebruik van de Teamindex verder uitgebreid. Cruciaal hierin is het correct toevoegen van spelers aan de bondsteams (uiterlijk 10 juli) en het juist invullen van het mDWF. Wanneer dit niet correct gebeurt ontstaat er een onnauwkeurige ‘Teamindex’ waardoor het indelen van teams op basis van een teamsterkte lastiger is vast te stellen.

Voor het seizoen 2022/’23 wordt in meer competities gebruikgemaakt van de Teamindex. Houd daarom rekening met de volgende punten bij het opgeven van spelers en staf (teammanagers en trainers).aan bondsteams (voor teams in de pilotcompetities):

  • Geef alleen de beoogde spelers per team op
  • Ken minimaal elf en maximaal twintig spelers aan een team toe
  • Laat spelers buiten het bondsteam waarvan je nu al weet dat ze het eerste gedeelte van de competitie gaan missen
  • Ken uiterlijk 10 juli alle spelers toe aan een bondsteam voor die teams waarbij de Teamindex wordt gebruikt om te komen tot een indeling

Meidenvoetbal
Los van het gebruik van de Teamindex is ook het verzoek om voor de teams die worden ingeschreven voor deelname aan de competities voor de MO13 t/m MO20 uiterlijk 10 juli 2022 de bondsteams te vullen. Niet zozeer omdat de Teamindex wordt gebruikt voor een samen te stellen indeling, maar omdat er sprake is van nieuw aanbod van competities wil de KNVB zowel de indelingen, competities als de resultaten van de teams goed monitoren. Hiervoor hanteert de KNVB een dashboard waarbij de samenstelling van de teams van grote waarde is.

Door het bepalen van de ‘Teamindex’ kan het dus zijn dat de competitieleider een team aan een andere klasse toekent dan is opgegeven door de vereniging. Dit gebeurt als de competitieleider ziet dat het team op basis van de gemiddelde teamsterkte op een ander niveau thuishoort. Zo hopen we er nog beter voor te zorgen dat teams en spelers een gelijkwaardige en leuke competitie tegemoet gaan.

Bron: KNVB