Sport jouw kind via het Jeugdfonds Sport&Cultuur bij MZC? Zorg dan voor een nieuwe aanvraag voor het nieuwe seizoen!

Gezinnen die voor de contributiebetaling (en evt. benodigdheden als sportkleding) gebruik maken van een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport&Cultuur dienen ieder schooljaar hun aanvraag te verlengen. Alleen zo kan getoetst worden of ze opnieuw in aanmerking komen voor de bijdrage en zal de bijdrage opnieuw worden toegekend.

Gezinnen kunnen de verlenging regelen met de intermediair/instantie die afgelopen schooljaar de aanvraag voor ze deed. (Voorbeelden intermediair: jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, vrijwilliger bij de Stichting Leergeld, maatschappelijk werker)

Nieuwe gezinnen kunnen contact opnemen met SMWO. SMWO is intermediair voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Je kan hiervoor terecht bij de jeugd- en jongerenwerkers, maatschappelijkwerkers, cliëntondersteuners, sociaal juridisch dienstverleners of de buurtsportcoaches.
Mocht er nog geen contact zijn met een van de medewerkers van SMWO, dan kunt u contact opnemen met Jessie Eikenhout voor het indienen van een aanvraag, j.eikenhout@smwo.nl of 06-30437428.

Meer informatie Jeugdfonds Sport&Cultuur: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/zeeland/