Gebruik hoofdveld en uitwijken naar ander veld per 1 juli 2022 verplicht voor standaardteams mannen

Met ingang van het seizoen 2022/’23 zijn teams die uitkomen in de standaardcompetitie mannen (1e elftallen) verplicht om de beker- en competitiewedstrijden te spelen op het hoofdveld. In het nieuwe seizoen is het voor teams uit de eerste klasse en lager ook verplicht om met het eerste elftal uit te wijken naar een ander speelveld wanneer het hoofdveld vanwege een slechte gesteldheid niet bespeelbaar is. De keuze voor verenigingen om wel of niet uit te wijken vervalt dus per 1 juli 2022.

Het merendeel van de beker- en competitiewedstrijden wordt in de praktijk vrijwel altijd op het hoofdveld gespeeld, maar er is hier soms toch wat onduidelijkheid over. Vandaar dat nu in een regeling is vastgelegd dat teams die uitkomen in de standaardcompetitie mannen komend seizoen verplicht zijn om de beker- en competitiewedstrijden te spelen op het hoofdveld.

Eisen hoofdveld
Naast de eisen waaraan alle speelvelden dienen te voldoen gelden voor het hoofdveld aanvullend de volgende eisen:

  • Het hoofdveld moet zijn voorzien van een ‘gesloten’ speelveldafzetting
  • Het hoofdveld moet beschikken over instructiezones met dug-out/zitruimte

Als een hoofdveld vanwege een tijdelijke situatie niet aan alle eisen voldoet, dan kan door het bestuur amateurvoetbal dispensatie worden verleend.

Voor alle regels, richtlijnen en adviezen ten aanzien van voetbalaccommodaties verwijzen we naar de brochure Kwaliteitsnormen Voetbalaccommodatie. Daarnaast verwijzen we ook naar de ordemaatregelen zoals deze zijn opgenomen in paragraaf 1.2 van het Handboek Competitiezaken en artikel 37 van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal.


Verplicht uitwijken bij slechte gesteldheid hoofdveld
In voorgaande seizoenen konden standaard mannenteams als het hoofdveld vanwege een slechte gesteldheid niet bespeelbaar was uitwijken naar een goedgekeurd kunstgrasveld wanneer dit voor de start van de competitie door de vereniging was aangegeven. Met ingang van het seizoen 2022/23 is het voor teams uit de eerste klasse en lager verplicht om met het eerste elftal uit te wijken naar een ander speelveld dat aan alle eisen voldoet als het hoofdveld vanwege een slechte gesteldheid niet bespeelbaar is.

Dit kan zowel een veld van kunstgras als natuurgras zijn. Indien uitgeweken kan worden naar zowel een kunstgrasveld als natuurgrasveld, dan is het aan de thuisspelende vereniging om een keuze te maken. De scheidsrechter bepaalt of het speelveld geschikt is. Belangrijk: bij het uitwijken naar een ander speelveld blijven de ordemaatregelen (paragraaf 1.2 van het Handboek Competitiezaken) van kracht.

Als geen ander speelveld dat aan alle eisen voldoet beschikbaar is, wordt de wedstrijd afgelast. Voor de rangorde bij afgelastingen verwijzen we naar paragraaf 2.3.5 van het Handboek Competitiezaken.

Let op: De verplichting om uit te wijken naar een ander speelveld is niet van toepassing op de 2e divisie, 3e divisie en hoofdklasse.

Bron : KNVB