Sport jouw kind via het Jeugdfonds Sport&Cultuur bij MZC? Zorg dan voor een nieuwe aanvraag voor het nieuwe seizoen!

Gezinnen die voor de contributiebetaling (en evt. benodigdheden als sportkleding) gebruik maken van een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport&Cultuur dienen ieder schooljaar hun aanvraag te verlengen. Alleen zo kan getoetst worden of ze opnieuw in aanmerking komen voor de bijdrage en zal de bijdrage opnieuw worden toegekend.

Gezinnen kunnen de verlenging regelen met de intermediair/instantie die afgelopen schooljaar de aanvraag voor ze deed. (Voorbeelden intermediair: jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, vrijwilliger bij de Stichting Leergeld, maatschappelijk werker)

Meer informatie Jeugdfonds Sport&Cultuur: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/zeeland/