Vernieuwde competitieopzet MO13 t/m MO20 in seizoen 2022/2023

Het meiden- en vrouwenvoetbal heeft de afgelopen twee decennia in Nederland een snelle vlucht genomen. Het ledenaantal vertoont al jaren een opgaande lijn en inmiddels telt ons land ruim 162.000 vrouwelijke KNVB-leden, het grootste aantal van de teamsporten in Nederland. Het meiden- en vrouwenvoetbal is kwantitatief én kwalitatief dus sterk in ontwikkeling. Het gevolg daarvan is dat de huidige competitieopzet daar, in met name de huidige leeftijdscategorieën MO13 tot en met MO19, niet altijd goed bij aansluit. Dit was de aanleiding om het huidige competitieaanbod en de bijbehorende regelgeving goed onder de loep te nemen.

Afgelopen najaar, in november 2021, hebben we de bevindingen uit de onderzoeken en de uitgangspunten voor het nieuwe competitieaanbod uiteengezet in een webinar en Teams-sessies voor verenigingsfunctionarissen. Op deze momenten konden functionarissen nog de laatste input geven voor het vernieuwde competitieaanbod.

Inmiddels is het vernieuwde competitieaanbod uitgewerkt en heeft de besluitvorming plaatsgevonden. Op de basispagina vinden jullie de volledige uitwerking van het vernieuwde competitieaanbod, welke ingaat vanaf het seizoen 2022/2023. Hier vinden jullie ook welk proces er heeft plaatsgevonden, wat de uitgangspunten zijn geweest en wat de belangrijkste onderdelen zijn van het vernieuwde competitieaanbod voor MO13 t/m MO20.

Lees hier een bundeling van wijzigingen en besluiten voor de MO13 t/m MO20 competities, die ingaan vanaf het seizoen 2022/2023

Bron: KNVB