Verbeteringen voetbalpiramide voor meer spelplezier en betere kwaliteit

Met ingang van het seizoen 2022/2023 wil de KNVB enkele wijzigingen doorvoeren die het spelplezier moeten bevorderen en de kwaliteit van wedstrijden moeten verbeteren.

De laatste jaren heeft de KNVB gezien dat het competitiemodel langzaam scheef aan het groeien is. Dat heeft onder meer te maken met de verschuiving van teams vanaf de zondag naar de zaterdag. Door deze terugloop op zondag blijven er aan de onderkant van de piramide weinig teams over, met niveauverschillen en meer reisafstand tot gevolg. Op de zaterdag stijgt het aantal teams en is juist behoefte aan een goede Vierde én Vijfde klasse. Maar ook in de rest van de piramide zijn verbeteringen noodzakelijk voor meer regionale competities in de top, een betere aansluiting naar de Hoofdklasse en meer spanning en gelijkwaardigheid op alle niveaus.

Niets doen is geen optie. Om het spelplezier en de kwaliteit van de wedstrijden te verbeteren is het absoluut noodzakelijk om het fundament van de piramide te verstevigen. “Deze brede aanpak van de voetbalpiramide heeft op de korte termijn veel impact op de verenigingen”, zegt Directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee. “Dat beseffen we, maar het leidt op de lange termijn ook tot veel voordelen voor iedereen: kortere reisafstanden, meer derby’s, een betere aansluiting bij de top en gelijkwaardige competities. Het uiteindelijke doel is dat we het spelplezier voor voetballers en voetballiefhebbers willen verhogen.”

Voorstellen
De KNVB heeft, na een groot onderzoek onder clubs, trainers en spelers, verschillende scenario’s uitgewerkt over hoe de voetbalpiramide opnieuw vormgegeven kan worden. Hieruit is één scenario geselecteerd dat het beste voldoet aan de eisen. De volgende voorstellen zullen worden gedaan om de structuur van de piramide te versterken.

  1. Met ingang van seizoen 2023/2024 krijgt de Hoofdklasse een nieuwe naam en wordt het de Vierde divisie. Bij velen leeft de veronderstelling dat de Hoofdklasse het hoogste niveau zou kunnen zijn. Dat is in de
    voetbalpiramide niet het geval want boven de Hoofdklassen hebben we de Tweede en Derde divisie. Deze wijziging geeft dus beter weer hoe de piramide eruit ziet.
  2. Met ingang van seizoen 2023/2024 wordt er gemengd ingedeeld in de Derde en Vierde divisie én de Eerste klasse. Gemengd indelen betekent zaterdag en zondag bij elkaar in één poule, waarbij het thuisspelende team de speeldag bepaalt, met uitzondering van principiële zaterdagclubs die het recht op speeldag zaterdag hebben.
  3. Het totale aantal poules in de Eerste tot en met de Derde klasse wordt teruggebracht. Verspreid over de seizoenen 2022/2023 en 2023/2024 wordt het aantal Eerste klasse poules teruggebracht van elf naar in totaal acht poules. Voor de Tweede klasse geldt dat de huidige 22 poules worden teruggebracht tot 16 poules en voor de Derde klasse gaan we terug van 42 poules naar 32 poules.
  4. In de Vierde en Vijfde klasse wordt flexibel omgegaan met het aantal teams per poule. Dit is afhankelijk van het aantal teams en het maatwerk om de reisafstanden te beperken.

Donderdag zijn voorzitters, secretarissen & trainers en spelers van eerste elftallen op de hoogte gebracht van de brede aanpak van de voetbalpiramide. De KNVB Ledenraad zal op 18 juni 2022 een definitief besluit nemen over de voorgestelde veranderingen binnen de voetbalpiramide.

Op de speciaal ingerichte pagina www.knvb.nl/voetbalpiramide is meer informatie te vinden over dit onderwerp.

Bron: KNVB