Denk aan het milieu. En aan MZC!

MZC’11 is vrijwillig innamepunt van plastic statiegeld flessen! Je krijgt bij ons echter geen geld terug. Als je bij ons je statiegeldflessen inlevert doneer je het statiegeld aan de vereniging!

Wil jij de plastic vervuiling tegen gaan en je vereniging steunen? Laat dan je statiegeldfles(sen) achter in de op ons sportpark geplaatste donatiebakken. Het statiegeld komt dan ten goede aan onze vereniging.

Met inlevering is niet alleen MZC heel blij, het bevordert tevens het hergebruik van plastic flessen en helpt zwerfafval te verminderen. Te samen met onze grossier Kreko, die verdere verwerking voor zijn rekening neemt, leveren we zo een belangrijke bijdrage aan het milieu.

Alleen kunststof flessen van frisdrank en waters die in Nederland met statiegeld worden verkocht kunnen retour worden gebracht bij een van de innamepunten. Plastic flessen van sap, zuivel en siroop worden niet ingezameld via het statiegeldsysteem. Deze behoren thuis bij het plastic afval.

Meer info over statiegeld? Klik hier