Doorontwikkeling competitie-aanbod meiden-junioren

Het meiden- en vrouwenvoetbal heeft de afgelopen twee decennia in Nederland een snelle vlucht genomen. Het ledenaantal vertoont al jaren een opgaande lijn en inmiddels telt ons land ruim 162.000 vrouwelijke KNVB-leden, het grootste aantal van de teamsporten in Nederland. Het meiden- en vrouwenvoetbal is kwantitatief én kwalitatief dus sterk in ontwikkeling. Het gevolg daarvan is dat de huidige competitieopzet daar, in met name de huidige leeftijdscategorieën MO13 tot en met MO19, niet altijd goed bij aansluit. Aanleiding om het huidige competitieaanbod en de bijbehorende regelgeving goed onder de loep te nemen.

Hoofdvraag bij de doorontwikkeling van het competitieaanbod voor de meiden-junioren was dan ook: Hoe kunnen we maatwerk bieden zodat meiden een plezierig en passend voetbalaanbod geboden kan worden waarin zij zich kunnen ontwikkelen en de sport de kans krijgt om verder te groeien? Kortom; de speelster centraal.

Om alle informatie goed te kunnen delen met alle betrokkenen, is er op KNVB Assist een handige informatiepagina aangemaakt, specifiek over dit onderwerp. Hier vind je de resultaten uit de onderzoeken die zijn gedaan, de voortgang over de pilot in Zeeland/West-Brabant, planning van de doorontwikkelingen en de uitrol van de nieuwe competitie, maar nu ook al de uitgangspunten van het nieuwe competitieaanbod.

Webinar
Op maandag 29 november organiseren we een webinar om verenigingen te informeren over de eerste opzet van het nieuwe competitieaanbod. Tijdens het webinar geven we een beeld van de eerste ideeën, kunnen vragen gesteld worden en halen we de laatste input op zodat we hiermee in januari/februari 2022 de definitieve nieuwe opzet kunnen presenteren. De eerste opzet is nog niet in beton gegoten, verenigingen kunnen tijdens het webinar vragen en opmerkingen insturen of hun mening laten gelden in de polls.

Meer informatie? Lees het gehele artikel: https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/65198/doorontwikkeling-competitieaanbod-meiden-junioren