Vervolg kantinediensten teams 2021-2022

De kantinecommissie heeft op basis van het speelprogramma het rooster voor de kantinediensten opgesteld. In onderstaand schema is te zien wanneer welk team verantwoordelijk is voor de aanlevering van personen die bardienst draaien op de betreffende zaterdag.

Er wordt van de teams een afvaardiging van 2 personen gevraagd.
De trainer of leider van het team dat dienst heeft geeft uiterlijk 8 dagen voor de dienst aan de kantinebeheerder door wie er komen. Kantinebeheerder: Toon van Tiggelhoven; 06-30373155 óf toontie@zeelandnet.nl

Tot slot; Als je dienst hebt: kom op tijd, en, misschien ten overvloede, maar wisselen tijdens een dienst is niet wenselijk.