Poule- indeling 2e fase bekend

Voor het 4-fasevoetbal zijn vandaag de nieuwe indelingen gepubliceerd. De O8 tot en met de O12 ( en O13 in district Zuid) speelt gedurende het voetbalseizoen in vier korte reeksen, waarbij na iedere reeks een herindeling volgt.

De (her)indelingen zijn te bekijken op voetbal.nl (website en app)

Info voetbal volgens 4-fasenmodel