Terugloop KNVB-officials; Gevolgen voor bezetting in Categorie A

De coronapandemie heeft vele uitdagingen voor het voetbal met zich meegebracht. Ook op het gebied van arbitrageopleidingen. Tijdens de coronapandemie is het namelijk niet of nauwelijks mogelijk geweest nieuwe scheidsrechters op te leiden. Hierdoor is er geen instroom geweest van nieuwe scheidsrechters. Omdat er net als ieder jaar wel uitstroom was, is het aantal KNVB-officials gedaald. Op korte termijn heeft dit gevolgen voor de inzet van KNVB-officials in categorie A.

Op de hogere niveaus zullen teams hier weinig van merken, maar in de lagere klassen van categorie A is dit anders. Binnen steunpunt Zuid wordt het bezetten van de reserve eerste klasse en lager bij de senioren, hoofdklasse O17, hoofdklasse O15 en hoofdklasse O13 een grote uitdaging. Op het moment dat er door de KNVB geen KNVB-official wordt aangesteld op dit niveau, dan is er geen KNVB-official beschikbaar en dient de vereniging zelf zorg te dragen voor een geschikte scheidsrechter.

Instroom op peil krijgen
De KNVB is met man en macht bezig om de instroom van KNVB-officials weer op peil te krijgen. Op korte termijn wordt er onder andere een grootschalige campagne opgestart en verenigingen gaan nog meer ondersteund worden op het gebied van clubarbitrage. Samen met de clubs willen we ervoor zorgen dat het aantal KNVB-officials zo snel mogelijk terugkomt op het oude niveau, zodat alle wedstrijden in categorie A weer geleid worden door KNVB-officials.

Bron: KNVB