Eerste contributie-inning 2021-2022

Omstreeks 1 september 2021 zal door de penningmeester de eerste helft van de contributie voor het seizoen 2021-2022 worden geïnd. Dit gebeurt door middel van automatische incasso. Enkele leden ontvangen, bij hoge uitzondering, een factuur om de contributie te betalen.

Medio februari 2022 zal het tweede deel van de contributie geïnd worden.

Contributie overzicht

leeftijdscategoriebedrag per half jaar
5 t/m 11 jaar€ 56,25
12 t/m 15 jaar€ 63,25
16 t/m 17 jaar€ 70,25
18 jaar en ouder€ 87,50
Niet-spelende leden€ 60,- (per jaar)