Speelsters staan centraal bij ontwikkeling passender competitie-aanbod

Veel competitiewedstrijden met een grote uitslagen en een hoge uitstroom. Dat waren de voornaamste uitkomsten uit data-onderzoek bij de meiden juniorencompetitie. Tegelijkertijd kwamen verenigingen uit heel het land met opmerkingen en suggesties om deze competities te verbeteren. Die combinatie was de aanleiding voor een meer verdiepend onderzoek door de KNVB naar een vernieuwd competitieaanbod. Samen met de verenigingen zijn we aan de slag gegaan met deze belangrijke groep voetbalsters. Om te beginnen door aan de speelsters zelf de volgende vraag te stellen: hoe ziet jouw ideale competitie eruit?

Huidig aanbod onder de loep
Het meiden- en vrouwenvoetbal heeft het afgelopen twee decennia in Nederland een snelle vlucht genomen. Het ledenaantal vertoont al jaren een opgaande lijn en inmiddels telt ons land ruim 162.000 vrouwelijke KNVB-leden, het grootste aantal van de teamsporten in Nederland. Het meiden- en vrouwenvoetbal is kwantitatief én kwalitatief dus sterk in ontwikkeling. Het gevolg daarvan is dat de huidige competitieopzet daar, in met name de juniorenleeftijd, niet altijd meer goed bij aansluit. Verenigingen, speelsters en competitieleiders vroegen de afgelopen jaren regelmatig of de KNVB het competitieaanbod en de bijbehorende regelgeving nog eens goed onder de loep kon nemen.

Naast de aanwas van nieuwe leden is er in de juniorenleeftijd tegelijkertijd ook sprake van uitstroom. Meiden haken af en daar is een aantal redenen voor, bijvoorbeeld:

  • Meiden spelen vaker in een ongelijkwaardige competitie waarin ze wedstrijden met grote cijfers winnen of juist verliezen.
  • Er zijn erg grote leeftijdsverschillen binnen de meidenteams.
  • Meiden spelen regelmatig op een niveau dat niet matcht met hun eigen motivatie.
  • Meiden hebben relatief vaak te maken met een trainer die geen of weinig begeleiding en opleiding krijgen vanuit de vereniging.

Door al deze oorzaken hebben meiden het gevoel dat zij zich niet kunnen ontwikkelen en verliezen zij plezier in het voetballen.

Onderzoek onder de doelgroep
‘Hoe ziet jouw ideale competitie eruit?’ Die vraag stond centraal in een grootschalig onderzoek onder voetballende meiden in de leeftijdscategorieën MO13 tot en met MO19. Belangrijkste uitkomsten waren dat de meiden het belangrijk vinden dat ze in een gelijkwaardige competitie spelen. Als de tegenstanders van ongeveer hetzelfde niveau zijn, is de kans groot dat de ontmoeting op een leuke en uitdagende wedstrijd uitdraait. Een belangrijke factor dus, als we de huidige competitiepiramide willen verbeteren. Speelsters zijn over het algemeen best bereid wat verder te rijden als ze daardoor een leuke wedstrijd hebben.

Met alle inzichten die uit het onderzoek zijn opgedaan, gaat een team KNVB-medewerkers aan de slag om de meiden juniorencompetities verder te ontwikkelen. Dat team is samengesteld uit experts van verschillende KNVB afdelingen die beschikken over specifieke kennis van, en ervaring met het meidenvoetbal. Dit team werkt samen met en heeft hulp gekregen van een klankbordgroep, een intern en een extern panel. Op die manier kunnen verschillen zaken extern getoetst worden en suggesties ingebracht. In de klankbordgroep en de panels participeren onder andere deelnemers uit de politiek, andere sportbonden, ex-internationals, bestuurders, hoofd opleidingen, trainers en speelsters uit heel Nederland.

Planning en ondersteuning
Met ingang van het seizoen 2022/’23 is het idee dat er een andere competitieopzet komt. In het najaar 2021 presenteert de KNVB de bevindingen en gaan we met verenigingen in gesprek om tot een optimale verbeterde competitieopzet te komen. Verenigingen ontvangen hier medio oktober een uitnodiging voor. Nadat er definitieve besluiten zijn genomen, naar verwachting in de winter van 2021, staan KNVB-medewerkers klaar om verenigingen te helpen met de voorbereidingen en implementatie van de verbeterde competitieopzet.

Passende plek in piramide
Het mag duidelijk zijn dat de KNVB zich wil inzetten om competities te organiseren waarin alle meiden en teams leuke en passende wedstrijden kunnen voetballen (met en tegen leeftijdsgenoten). Dat is ook een van de speerpunten van de visie vrouwenvoetbal 2018-2022 en het integrale strategische plan van de KNVB.

Kunnen we met een vernieuwd competitieaanbod alle wensen en verzoeken van de speelsters inwilligen? Iedereen zal begrijpen dat het antwoord daarop nee is. Niet alles is mogelijk, zo blijkt ook uit overleg met diverse verenigingsfunctionarissen en andere stakeholders die betrokken zijn bij het meiden- en vrouwenvoetbal. Zo staan clubs die (te) weinig meiden in de gelederen hebben soms voor lastige vraagstukken. Desondanks mogen zulke issues nooit het plezier en de ontwikkeling van de betreffende speelsters in de weg staan. Daarom kijken we bij het doorontwikkelen van het competitieaanbod in de juniorenleeftijd allereerst altijd naar de beste oplossingen voor de speelsters en proberen we daarnaast rekening te houden met praktische zaken voor de verenigingen zodat het competitieaanbod te organiseren blijft.

Bron: KNVB