Bijna driekwart voetbalclubs heeft ambitie volledig rookvrij te worden

Bijna driekwart van de voetbalverenigingen die nog niet volledig rookvrij zijn, heeft wel de ambitie om een volledig rookvrije vereniging te worden. Binnen de gebouwen voeren vrijwel alle clubs inmiddels een (gedeeltelijk) rookvrij beleid. Dat blijkt uit een enquête van de KNVB onder bestuurders van amateurvoetbalverenigingen.

Onlangs maakten we al bekend dat het aantal rookvrije voetbalverenigingen in ruim een jaar tijd met iets meer dan 50% is gestegen. Van 432 in september 2019 naar 652 aan het eind van 2020. Inmiddels zijn 137 voetbalverenigingen al geheel rookvrij. De overige 515 voetbalclubs zijn gedeeltelijk rookvrij.

In samenwerking met NOC*NSF en de Rookvrije Generatie heeft de KNVB als doel gesteld dat in 2025 alle voetbalverenigingen (nagenoeg) rookvrij zijn, ook in de buitenruimtes. Om te achterhalen in hoeverre verenigingen nu op koers liggen, is aan de hand van onlineonderzoek geïnventariseerd wat het huidige rookbeleid bij amateurvoetbalverenigingen is.

Daaruit blijkt dat 92% van alle verenigingen volledig rookvrije binnenruimtes heeft. Op de buitenterreinen van de vereniging is dat beeld anders: 14% voert op het eigen buitenterrein (binnen de hekken van de vereniging) een rookvrij beleid; 44% een gedeeltelijk rookvrij beleid. Voor de entree van de vereniging voert 15% een volledig rookvrij beleid en 12% een gedeeltelijk rookvrij bereid.

Van de verenigingen die nog niet volledig rookvrij zijn, heeft ruim 7 op de 10 wel de ambitie om een volledig rookvrije vereniging te worden. Het merendeel van deze clubs heeft echter nog
geen termijn in gedachte waarbinnen deze ambitie gerealiseerd moet zijn.

Duwtje in de rug
Verenigingen geven verder aan dat een duwtje in de rug nodig is om de vereniging volledig rookvrij te maten. Landelijk beleid en goed communicatiemateriaal kan daarbij helpen. Op dit moment is de meest gebruikte methode om bezoekers over het rookbeleid te informeren, rookvrij bordjes ophangen.

Uit de enquête blijkt verder dat het initiatief om (deels) rookvrij te worden, bij twee op de drie verenigingen is ontstaan in de bestuurskamer. Voor bestuurders lijkt dus een belangrijke rol weggelegd om bij te dragen aan het doel dat in 2025 alle voetbalverenigingen (nagenoeg) rookvrij zijn.

Bron: KNVB