Meer trainingsmogelijkheden door verruiming coronamaatregelen

Vanaf 3 maart gelden nieuwe coronamaatregelen en mag er ook weer getraind worden door oudere jeugd en senioren tot 27 jaar.
Om de leden van 17+ tot 27 jaar ook daadwerkelijk wat meer mogelijkheden te bieden gaan we, in verband met de avondklok, de trainingsblokken enigszins aanpassen totdat de avondklok wordt opgeheven.

De 2 blokken gaan lopen van 18.00 tot 19.15 uur en van 19.30 tot 20.45 uur.
Dit vraagt enige aanpassing van ons allen maar is wel zo sociaal naar de andere teams.
Om iedereen de gelegenheid te bieden hier maximaal van te genieten graag op tijd beginnen en ook zeker op tijd stoppen.
Het kwartier tussenruimte is er om de wisseling rustig te laten verlopen en de training voor te bereiden voor blok 2.
Verder traint iedereen weer op de plek die aan het begin van het seizoen is afgesproken (zie onderstaande link)

veld-/kleedkamerindeling 2020/2021

Voorlopig zijn de kleedkamers en de kantine nog altijd gesloten.

Trainingen en oefenwedstrijden op de zaterdag altijd afstemmen met Hans Wijzenbroek (wedstrijdzaken) via 06-81910477, of hwijzenbroek@hotmail.com
Dit geldt ook voor oefenwedstrijden door de week!

Nog een laatste opmerking voor iedereen, wanneer je de laatste bent op een veld graag de lichten uit , alle losse spelmaterialen aan de kant en de allerlaatste die het park verlaat graag het hek op slot!

Dank namens het bestuur
Rob Droppert