Balletje trappen (rectificatie)

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal het Sportpark in de kerstvakantie voor de jeugd geopend zijn vanaf maandag 21 december t/m zaterdag 2 januari, uitgezonderd de zon- en feestdagen. (En dus niet vanaf zaterdag 19 december, en niet op de feestdagen zoals eerder vermeld). Het tijdstip blijft ongewijzigd, te weten van 13.00 tot 16.30 uur.