Ledenvergadering kiest unaniem

Gisteravond, maandag 16 november 2020, heeft de Algemene Ledenvergadering van sv MZC’11 plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering werd een, reeds aangekondigde, hernieuwde bestuurssamenstelling voorgesteld aan de leden. Zonder tegenstem ging de ALV akkoord met de voorgestelde benoemingen.

Leo ’t Mannetje is unaniem aangesteld als bestuurslid, en zal de voorzittershamer ter hand gaan nemen. Vivian Bommeljé is, eveneens unaniem, aangesteld als secretaris. Tot slot is, opnieuw unaniem, Marcel Hanse verkozen tot nieuwe penningmeester van MZC’11.

De scheidende bestuursleden zijn vervolgens bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren.

Voor scheidend voorzitter Roland Backx komt er weer tijd vrij voor andere hobby’s
Scheidend penningmeester Rory Verstraeten zal “achter de schermen” betrokken blijven bij MZC
Janine Heijboer vertrekt uit het bestuur, maar blijft betrokken als commissielid commerciële zaken binnen MZC