KNVB Nieuwsupdate 3

De laatste nieuwsupdate vanuit de KNVB dateert nog maar van 25 september, maar naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen heeft de KNVB vandaag (woensdag 30 september) opnieuw een nieuwsupdate onder de verenigingen verspreid. Deze delen we graag met u.

De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. De nieuwsupdate van afgelopen vrijdag is met de aangekondigde maatregelen van deze week alweer ingehaald door de realiteit. De maatregelen die zijn aangekondigd treffen het amateurvoetbal hard. In ieder geval voor de komende drie weken geen publiek bij trainingen en/of wedstrijden en alle kantines moeten dicht. Een klap voor alle verenigingen en vrijwilligers die de afgelopen tijd zo hard hebben gewerkt om een veilige situatie te creëren op het sportpark of in de sporthal. Maar ondanks alle maatregelen kan er gelukkig gevoetbald blijven worden. Dat is het allerbelangrijkste. Zeker in deze tijd waarin het belangrijk en gezond is om te blijven bewegen. Bovendien blijft voetballen veilig en verantwoord dankzij het naleven van alle protocollen waar jullie de afgelopen tijd gehoor aan hebben gegeven. Ook is het geen garantie dat er over drie weken wel weer met publiek en open kantines gevoetbald mag worden. Daarom gaan alle veld- en zaalvoetbalcompetities de komende drie weken door volgens het huidige speelschema. Als we ons blijven houden aan deze nieuwe maatregelen hopen we dat de sportparken en kantines over drie weken weer veilig open mogen voor het publiek.

In deze nieuwsupdate verder aandacht voor:
• Aangepast protocol verantwoord sporten
• Veel gestelde vragen n.a.v. aangescherpte maatregelen
• Wat te doen bij een coronabesmetting op de club?
• Financiële regelingen overheid
• Verlenging spoedwet digitale ALV

Aangepast protocol verantwoord sporten
Vanwege de nieuwe coronamaatregelen is ook het protocol ‘verantwoord sporten’ van NOC*NSF inmiddels aangepast. Het nieuwe protocol vind je hier.

Veel gestelde vragen n.a.v. aangescherpte maatregelen
De aangescherpte maatregelen van de overheid roepen uiteraard vragen op over de gevolgen voor het amateurvoetbal. De belangrijkste vragen en antwoorden hebben we gebundeld in onze FAQ. Deze FAQ blijven we de komende tijd updaten met relevante informatie. Houd deze dus goed in de gaten. Bekijk hier de FAQ.

Wat te doen bij een coronabesmetting op de club?
Vrijdag deelden we een stappenplan over ‘hoe om te gaan met een coronabesmetting op de club?’. Vanwege de nieuwe maatregelen is ook dit stappenplan inmiddels weer aangepast met nieuwe richtlijnen over het verplaatsen van wedstrijden. Deel dit schema vooral met jouw leden zodat iedereen op de hoogte is van de stappen die hij/zij moet nemen bij een (mogelijke) coronabesmetting op de club. Bekijk hier het uitgebreide artikel en aangepaste stappenplan.

Financiële regelingen overheid
In de nieuwsupdate van afgelopen vrijdag wezen we al op de financiële regelingen die beschikbaar zijn gemaakt vanuit de overheid voor amateurverenigingen. Met de aangescherpte maatregelen is de noodzaak van het gebruik van deze regelingen alleen maar groter geworden. Laat deze kans dus niet lopen en zorg dat je – wanneer je denkt hier aanspraak op te maken – op tijd een aanvraag indient.

Het wegvallen van de inkomsten door het weren van publiek en het sluiten van de kantines heeft uiteraard gevolgen voor alle verenigingen. Daarom gaan we samen met NOC*NSF snel in gesprek met de overheid over de benodigde compensatie voor verengingen. We gaan in dat overleg na of het derde steunpakket voldoende zal zijn of dat er extra steun nodig is voor verenigingen.

Verlenging spoedwet digitale ALV
Afgelopen vrijdag kondigde we aan dat de spoedwet die het mogelijk maakt een digitale ALV te organiseren was verlengd tot 1 oktober. Inmiddels is deze wet verlengd tot 1 december en heeft de overheid besloten dat het niet verlengen/vervallen van deze wet voortaan minimaal twee maanden van tevoren wordt aangekondigd. Zonder tegenbericht kan je er dus vanuit gaan dat de wet nog minimaal twee maanden van toepassing is.

Tot zover deze nieuwsupdate. We begrijpen dat deze extra maatregelen wederom veel vragen van jouw vereniging en van jou als bestuurder. Het verenigingsleven moet helaas nu een pas op de plaats maken. Dat is onwijs jammer, maar laat duidelijk zijn dat de gezondheid altijd op één staat. Laten we nu vooral koesteren dat we – ondanks al deze maatregelen – mogen blijven voetballen. Ook omdat we niet weten hoe de situatie over drie weken gaat zijn. Blijf je ook de komende tijd aan de maatregelen houden zodat we hopelijk over drie weken weer een stap vooruit kunnen zetten.

Met sportieve groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur-bestuurder amateurvoetbal