Het coronavirus en de gevolgen voor het amateurvoetbal (nieuwsupdate 1 seizoen 2020/’21)

Ook in het nieuwe voetbalseizoen, waarin we coronaproof te werk gaan en onze verantwoordelijkheid moeten blijven nemen zodat we (ondanks alle beperkingen) dit seizoen tot een goed einde kunnen brengen, zal de KNVB weer met enige regelmaat een nieuwsupdate uit laten gaan waarin verenigingen op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus en de gevolgen voor het voetbal.

In de eerste nieuwsupdate van dit seizoen kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

Coronaprotocollen en FAQ
Ongetwijfeld heb je ze de afgelopen tijd al veelvuldig geraadpleegd, maar voor wie dit nog niet heeft gedaan wijzen we nogmaals op de coronaprotocollen op de KNVB website. Deze protocollen vormen de basis voor het veilig en verantwoord organiseren van wedstrijden en trainingen op de club. Bekijk hier de protocollen. Zorg ervoor dat je als vereniging ook een duidelijk protocol communiceert op jouw eigen clubwebsite. Dat is niet alleen handig voor je eigen leden, maar ook voor de bezoekende clubs. Check voor vertrek naar de club waar je naartoe gaat dan ook altijd het clubprotocol. Zo kom je goed voorbereid aan en verminderen we de kans op onveilige situaties.

Daarnaast blijft ook onze FAQ de komende tijd een belangrijke bron van informatie voor verenigingen. De FAQ wordt continu bijgewerkt met antwoorden op veel gestelde vragen die wij ontvangen van verenigingen. Blijf deze pagina dus regelmatig in de gaten houden om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Bekijk hier de FAQ.

Uitstel wedstrijden n.a.v. coronabesmetting
Een van de meest voorkomende vragen die we ontvangen is; ‘wat moeten we doen als er een coronabesmetting wordt geconstateerd binnen een team en welke gevolgen heeft dit voor het spelen van wedstrijden?’. Bij een positieve test van een speler/begeleider van een team volg je als club de volgende stappen:

  1. Neem contact op met de lokale GGD en volg de instructies op van de GGD. Zij bepalen op basis van bron- en contactonderzoek de gevolgen voor de rest van het team en bepalen of één of meerdere teamgenoten zich bijvoorbeeld moeten laten testen en/of in quarantaine moeten.
  2. In het geval dat meerdere teamgenoten zich moeten laten testen en/of in quarantaine moeten, dan kan dit een geldige reden voor uitstel van een wedstrijd zijn.
  3. Dien het verzoek tot uitstel, waar mogelijk, minimaal 24 uur voor aanvang van de wedstrijd in bij de KNVB (via 088-0275050), inclusief de bijbehorende redenen voor het verzetten van de wedstrijd. Een verzoek tot uitstel kan alleen later worden ingediend met gegronde redenen, zoals het later ontvangen van positieve testresultaten of spelers die recent klachten hebben ontwikkeld en getest gaan worden.

Geen geldige redenen voor uitstel
Uiteraard proberen we zoveel mogelijk wedstrijden door te laten gaan. Hiervoor hebben we elkaars hulp en flexibiliteit hard nodig. Ondanks de onzekere omstandigheden zijn de volgende situaties geen reden voor het uitstellen van wedstrijden:
• Positieve coronagevallen in andere teams van de betreffende vereniging die niet deelnemen aan de wedstrijd.
• Een trainer-coach of begeleider die corona heeft, zonder een advies van de GGD voor de spelers om in quarantaine te gaan.
• Een gebrek aan kleedkamers waardoor er bijvoorbeeld niet kan worden gedoucht.
• Eenzijdige afgelasting door de club zonder vooraf afstemming met de KNVB

Wanneer een team ongeoorloofd niet komt opdagen voor een wedstrijd wordt dit voorgelegd aan de aanklager amateurvoetbal. Niet gespeelde wedstrijden worden z.s.m. weer opgenomen in het programma, tenzij in overleg met de KNVB iets anders wordt afgesproken.

Wanneer een vereniging voornemens is om de accommodatie te sluiten, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de KNVB Verenigingsadviseur om de gevolgen hiervan te bespreken. Wanneer gemeenten overgaan tot sluiting van een vereniging kan de KNVB Verenigingsadviseur de club bijstaan. Hij/zij kan rechtstreeks contact opnemen met de gemeente om te zoeken naar oplossingen zodat er wel weer gevoetbald kan worden

Tips en adviezen kleedkamergebruik
Veel clubs hebben ons de afgelopen tijd verzocht om een strakke richtlijn op te stellen voor het gebruik van de kleedkamers en douchegelegenheden. Vanwege de grote onderlinge verschillen tussen clubs betreft het aantal kleedkamers, grootte van de kleedkamers en drukte op een wedstrijddag is het echter onmogelijk één vaste richtlijn te bepalen voor alle clubs. Omdat de ene vereniging meer mogelijkheden heeft dan de ander blijven we daarom zoveel mogelijk vasthouden aan onze algemene adviezen en tips die hier te vinden zijn. Deze tips en adviezen kan iedere club vervolgens vertalen naar de situatie op het eigen sportcomplex. We gaan ervan uit, dat alle thuisspelende verengingen zich maximaal inzetten om gegeven de huidige omstandigheden de bezoekende teams zo goed mogelijk te faciliteren.

Slotwoord.
Tot zover de eerste nieuwsupdate in dit nieuwe seizoen. Laten we er met z’n allen alles aan doen om dit seizoen tot een goed einde te brengen. Blijf elkaar de komende periode dan ook wijzen op elkaars verantwoordelijkheden en laten we niet verslappen in het naleven van de coronamaatregelen. Alleen samen kunnen we het seizoen tot een goed einde brengen. Pak dus je verantwoordelijkheid en toon dat wij als voetbalsport dit voor elkaar kunnen krijgen.