Nieuwsbrief KNVB: Update coronaprotocollen en FAQ

De KNVB heeft vandaag, vrijdag 14 augustus, met de aanvang van het nieuwe seizoen voor de deur, een nieuwsbrief aan de voetbalverenigingen verzonden. Hierin wordt – met de stijgende coronacijfers in het achterhoofd – gewezen op het grote belang van het opvolgen van de coronaprotocollen. Daarnaast laten ze in de nieuwsbrief weten hun FAQ (overzicht veelgestelde vragen) omtrent corona en de gevolgen voor het voetbal te hebben geüpdatet.

Hieronder enkele delen uit de ontvangen nieuwsbrief:

Na een welverdiende zomervakantie beginnen volgende week in het noorden van Nederland de scholen weer en ook steeds meer amateurverenigingen zijn hun activiteiten alweer aan het opstarten. Hoewel we met z’n allen veel zin hebben in een nieuw voetbalseizoen is het van groot belang dat we – met de stijgende coronacijfers in ons achterhoofd – ook gezamenlijk discipline tonen bij de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Onze protocollen zijn erop gericht om de kans op besmetting met het virus minimaal te houden, waarmee we het verloop van dit seizoen ook deels in eigen hand hebben. Ik vraag jullie daarom om leden, ouders en supporters aan te spreken op hun gedrag als ze daarmee de gezondheid van zichzelf en van anderen in gevaar brengen.

Flexibiliteit en samenwerking
Het coronavirus is voorlopig nog niet weg en ook in het amateurvoetbal moeten we hier dus rekening mee blijven houden. Voor de KNVB zijn de maatregelen vanuit de Rijksoverheid of lokale overheden altijd leidend. Ons uitgangspunt blijft dat we komend seizoen alle competities veilig willen uitspelen, maar dit vraagt naast de eerder beschreven discipline ook veel van ieders flexibiliteit. Omdat ieder corona-incident en iedere lokale situatie weer anders is, proberen wij komend seizoen zoveel mogelijk maatwerk te leveren om tot oplossingen hiervoor te komen. Hierbij denken we zo veel mogelijk mee met de betrokken verenigingen. Ons uitgangspunt is dat wij verzoeken om wedstrijden te verplaatsen zoveel mogelijk honoreren. Er is ruimte in het schema om afgelaste wedstrijden in te halen (met name in juni), maar deze is uiteraard niet onbeperkt. We staan met z’n allen voor een uitdagend seizoen, dus laten we elkaar vooral helpen.

Protocollen en FAQ
De KNVB trekt samen met NOCNSF en de andere sportbonden op in het veilig en verantwoord opstarten van de sport. Het protocol verantwoord sporten van NOCNSF vormt daarom de basis voor de meest actuele kaders (juridische grondslagen) en richtlijnen (sportspecifieke adviezen) die gelden voor clubs en is ook te vinden op de website van de KNVB. Alle protocollen zijn hier te vinden.

Daarnaast hebben we recent ook onze FAQ geüpdatet met antwoorden op de meest gestelde vragen over de start van het seizoen en de geldende coronamaatregelen. Deze FAQ wordt continu gevuld met nieuwe informatie dus houdt deze pagina ook de komende tijd goed in de gaten. Bekijk hier de FAQ.