Maak optimaal gebruik van Voetbal.nl

Al heel veel amateurvoetballers kennen het gemak van Voetbal.nl, waarmee ze op eenvoudige wijze hun programma’s, standen en uitslagen kunnen bekijken. Veel bezoekers weten nog niet dat je nog veel meer kunt halen uit je Voetbal.nl-account. Om optimaal gebruik te maken van het platform, moet je wel goed gekoppeld zijn.

Hoe ben je goed gekoppeld? Als je lid bent van een voetbalvereniging, gebruik dan voor je Voetbal.nl-account het e-mailadres dat bekend is bij jouw vereniging. Als je dit e-mailadres gebruikt, kan de Voetbal.nl app jouw persoonlijke voorkeuren tonen. Denk aan jouw eigen programma en de uitslagen van jouw voetbalteam(s).

Weet je niet met welk e-mailadres je geregistreerd staat, of is er nog geen e-mailadres geregistreerd? Neem dan contact op met jouw vereniging. In veel gevallen kan de secretaris/ledenadministratie jouw gegevens aanpassen. Twijfel je of je goed gekoppeld bent? Neem dan ook contact op met de vereniging.

Ben je goed gekoppeld? Maak dan gebruik van meerdere handige functies binnen Voetbal.nl, zoals:

  • Meteen jouw programma, standen en uitslagen in het menu.
  • Stemmen op, of worden verkozen als Player of the Match (indien Privacy niet afgeschermd is).
  • Jouw aanwezigheid aangeven bij wedstrijden.
  • Een rijschema maken voor uitwedstrijden.
  • Bekenden die jou kunnen volgen in de app.