Eerste contributie-inning 2020/2021

Omstreeks 28 augustus zal door de penningmeester de eerste helft van de contributie voor het seizoen 2020/2021 worden geïnd. Dit gebeurt door middel van automatische incasso. Enkele leden ontvangen, bij hoge uitzondering, een factuur om de contributie te betalen.

Medio februari zal het tweede deel van de contributie geïnd worden

Het feit dat, tijdens de corona-perikelen waarin er niet gevoetbald kon worden, niemand heeft geïnformeerd naar een restitutie van de betaalde contributie is tekenend voor de grote solidariteit binnen onze vereniging. Ondanks dat wettelijk is bepaald dat die contributie voor het hele verenigingsjaar verschuldigd is en ook in de reglementen van de vereniging is vastgelegd dat men, ook bij onvoorziene omstandigheden, voor het gehele voetbaljaar contributieplichtig is, zijn we iedereen uiteraard zeer dankbaar voor het getoonde begrip want mede daardoor hebben we de vaste onkosten kunnen opvangen.