Start trainingen seizoen 2020/2021

Beste trainers, leiders en (spelende) leden,

Het oude seizoen 2019-2020 is nog maar net voorbij of het seizoen 2020-2021 gaat alweer bijna beginnen.
Vanaf 1 augustus wordt teams de mogelijkheid geboden om weer te gaan trainen en vervolgens te starten met eventuele oefenwedstrijden.
Er zijn alleen nog wel een paar zaken waar we met zijn allen rekening mee moeten houden.

-Om te beginnen zijn de natuurgrasvelden nog in onderhoud tot 1 september en dus hebben we tot die tijd alleen het kunstgrasveld ter beschikking. Dit vraagt om een goede onderlinge communicatie om iedereen de mogelijkheid tot trainen te bieden. Maar waarschijnlijk zal nog niet direct door alle teams al in augustus getraind worden in verband met de vakantie dus geen reden tot paniek. -Verder zijn, opnieuw vanwege diezelfde nog altijd lopende vakantieperiode, momenteel nog niet alle trainingsmaterialen 100% op orde.
-Teams die toch al van start willen gaan wordt verzocht het vastgestelde rooster van de veldindeling op te volgen, dat zo spoedig mogelijk zal worden gepubliceerd (ja, ja, wordt aan gewerkt, maar ja, vakantieperiode hè)

-Andere trainingsmomenten graag afstemmen met Ronald Hoek (jeugdzaken@mzc11.nl) en/of Rob Droppert (facilitairezaken@mzc11.nl) -Oefenwedstrijden via wedstrijdsecretaris Hans Wijzenbroek, hwijzenbroek@hotmail.com, tel. 06-81910477
-Ook zullen er weer sleutels opgehaald moeten worden dit kan iedere woensdag van 19.00 tot 21.00 uur bij Rob Droppert. Hiervoor graag vooraf contact via facilitairezaken@mzc11.nl, of 06-20351270
Mocht je niet gelijk iemand kunnen bereiken dan zijn ze waarschijnlijk met….Heb geduld, of probeer het later nog even.

-Verder hebben we (ook nog) te maken met alle protocollen rondom Corona. Hierdoor zullen we starten met gesloten kleedkamers en mogen alleen de trainers van de teams in het materialenhok. -Tevens heeft dit nog consequenties voor de kantine: opening hiervan zal pas zijn zodra de wedstrijden gaan starten.

Er volgt nog een update rond de precieze afspraken die we als club met elkaar maken in deze bijzondere tijd.
Verder houdt iedereen zich aan de hygiëneregels van het RIVM rond covid-19, daar zal door de overheid streng op gecontroleerd worden maar wij zijn er als bestuur van overtuigd dat als we allemaal ons gezond verstand laten zegevieren we er weer een mooi voetbal jaar van gaan maken.

Tot slot: Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging/koorts!!

Sportieve groet,

Namens het bestuur van s.v. MZC’11 Zierikzee.

Rob Droppert