Introductie teamindex JO13 t/m JO19

Naast de nieuwe opzet van het voetbal bij O8 t/m O12 introduceert de KNVB in seizoen 2020/2021 bij JO13 t/m JO19 het gebruik van teamindex.

Tijdens de najaarsreeks van 2019 heeft er binnen de competities van de jeugd O15 van de KNVB district Zuid 2 een pilot gedraaidwaarbij het gebruik van een teamindex is toegepast op de competitie-indeling. Aansluitend heeft de KNVB voor de voorjaarsreeks 2020 bij de totstandkoming van de indelingen ook in andere leeftijdsgroepen de berekende teamindex als een soort van extra handvat gebruikt. De pilot heeft uitgewezen dat er meetbare vooruitgang is geboekt in het streven om te komen tot meer gelijkwaardige competities.

Uiteraard is er nog wel een weg te gaan, maar gelet op de cijfers van het gemiddelde verschil in doelpunten, ziet de KNVB aanleiding om gebruik van de teamindex verder uit te rollen. Voor aankomend seizoen (2020/2021) is besloten dat het gebruik van de teamindex onder andere ook zal worden geïntroduceerd bij de competities in de leeftijdsgroepen O13 t/m O19 van district Zuid 1.

Tenslotte zal voor de competities in de O15 en O19 (district Zuid 1 en 2) een tweede pilot volgen waarbij verenigingen niet meer kunnen inschrijven in klassen. Indeling vindt in dat geval plaats op basis van het teamindexcijfer.