Periode trainen met 3 weken verlengd

Beste leden, trainers en ouders,

De trainingsmogelijkheden zoals die sinds 11 mei gelden worden met 3 weken verlengd (dus tot en met 20 juni). Uiteraard blijven de voorwaarden, waaronder het trainen is toegestaan, hierbij nog altijd van kracht. Deze zijn terug te lezen in de protocollen onder dit bericht.