Foto’s wijzigen spelerspas

Vanwege de voortijdig beëindigde competities is het vanaf nu al mogelijk zelf de spelerspasfoto op de digitale spelerspas te wijzigen via de Wedstrijdzaken-app of Voetbal.nl-app.

Graag zien we dat elk spelend lid van de vereniging voor het begin van komend seizoen, maar uiterlijk 31 oktober een correcte (en niet gedateerde) spelerspasfoto heeft. Dit geldt voor alle voetballers vanaf de leeftijdscategorie Onder 13 en ouder.

Voor leden die nog geen spelerspasfoto op de digitale spelerspas hebben, is het altijd mogelijk om een foto in te stellen, dus ook na 1 november.

Sinds het seizoen 2016/’17 werkt het amateurvoetbal met het mobiele digitale wedstrijdformulier (mDWF). Wekelijks worden vrijwel alle wedstrijden netjes en op tijd ingevuld via de Wedstrijdzaken-app. De Wedstrijdzaken-app bevat ook de digitale spelerspas.

Tot 1 november kunnen leden zelf hun spelerspasfoto wijzigen via de Voetbal.nl-app of de Wedstrijdzaken-app. Een teammanager kan via de Wedstrijdzaken-app de foto’s van alle teamleden wijzigen. Tot 1 november kan ook de ledenadministrateur de foto’s wijzigen.

Hoe gaat het wijzigen in zijn werk?
“Zodra je je pasfoto wil wijzigen, ga je in de Voetbal.nl app naar ‘Instellingen’ en daar kies je voor ‘Mijn persoonsgegevens’. Klik vervolgens op je pasfoto zodat je een nieuwe kunt toevoegen. Zo simpel is het eigenlijk. Echt belangrijk is wel, besef dat de foto die je toevoegt in Voetbal.nl, ook daadwerkelijk je spelerspasfoto is voor je spelerspas. De scheidsrechter moet jou dus aan de hand van deze foto kunnen herkennen op het veld.”