Aankondiging contributieverhoging

Aan alle leden van sv MZC’11,

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op maandag 18 november 2019 is ingestemd met het voorstel van het bestuur om per 1 juli 2020 een contributieverhoging door te voeren voor alle (spelende) leden.

Deze verhoging wordt met name veroorzaakt door de stijgende kosten van diverse lasten en de verhoging van de KNVB-afdrachten.

In de afgelopen jaren heeft MZC de contributie niet verhoogd. Voor alle leden betreft het een verhoging van gemiddeld €1,65 per maand.

Concreet gelden vanaf 1 juli 2020 de volgende contributiebedragen:

Contributie overzicht

leeftijdscategoriebedrag per half jaar
5 t/m 11 jaar€ 56,25
12 t/m 15 jaar€ 63,25
16 t/m 17 jaar€ 70,25
18 jaar en ouder€ 87,50
Niet-spelende leden€ 60,- (per jaar)
  • Spelende leden die tevens jeugdleider/-trainer zijn betalen 50% van de contributie.
  • Contributie ereleden is nihil.
  • De KNVB-bijdrage voor jeugdleiders/-trainers die niet spelen, wordt betaald door de vereniging.
  • De contributie wordt, in augustus/september en januari/februari, bij de halfjaarlijkse vooruitbetaling geïncasseerd door automatische afschrijving van uw bankrekening. Behalve voor niet-spelende leden, deze betalen per jaar.

Met een vriendelijke groet,

Bestuur sv MZC’11